ZŠ Praha - Koloděje

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLODĚJE

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL

Díky reorganizaci budovy školy došlo i k úpravě telefonních čísel!!

MŠ NEBUDE O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH V PROVOZU

I když jsme nabízeli kapacitu naší školky až do 15. 7., přihlásili se pouze čtyři zájemci. Na pátek 1. 7. se přihlásilo šest zájemců. Z ekonomických důvodů a v souladu se školním řádem proto zůstane naše mateřinka uzavřena. Mgr. Zdeněk Dolanský - ředitel školy

ZMĚNY V NAŠÍ MŠ

Od září se na Vaše děti těší paní učitelka Markéta Krňávková, která bude pracovat v oddělení s paní učitelko Petrou Tomkovou. Novou zástupkyní jmenoval ředitel školy Bc. Terezu Chalupskou, které přeji hodně úspěchů v této nelehké roli. Závěrem děkuji paní Petrákové za odvedenou práci, dlouhá léta spolupráce a přeji jí mnoho úspěchů v její nové - ředitelské roli. Mgr. Zdeněk Dolanský - ředitel školy