ZŠ Praha - Koloděje

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL

•ZŠ – ředitelna – 281970016
 
•mobil ředitele  - 603870762
 
•1. + 2. odd. ŠD – 281971019
 
•3. odd. ŠD – 704123010
 
•školní kuchyně – 281971085
 
mateřská škola - 739095355, 212245760

Zpět