ZŠ Praha - Koloděje

Sleva na dani za dítě umístěné v MŠ

Sleva na dani za dítě umístěné v MŠ

Sleva na dani za dítě umístěné v předškolním vzdělávacím zařízení. Pro získání slevy si vyplňte níže uvedený dotazník a nechte si ho potvrdit paní ekonomkou Volemanovou.

Novinkou novely zákona o daních z příjmu je sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky a to ve výši skutečně zaplacených příspěvků na toto zařízení. Maximálně lze však od daně odečíst částku ve výši minimální mzdy, tj. 8500 Kč (pro rok 2015 pravděpodobně 9000 Kč). Podmínky pro uplatnění slevy jsou podobné jako u slevy na vyživované dítě s tím rozdílem, že u této slevy nemůže vzniknout daňový bonus.

Taktéž lze tuto slevu uplatňovat pouze ročně, tzn. v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování. Pro poplatníky OSVČ platí dobrá zpráva, a sice ta, že si tuto slevu můžou uplatnit, ač nemohou využít slevy na dítě skrz uplatnění výdajů paušálem, které tvoří více než 50 % celkového základu daně poplatníka.

Sleva za umístění dítěte § 35bb Zákona č. 586/1992 Sb.

   (1)  Výše  slevy  za  umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně

   vynaložených  poplatníkem  za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v

   daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně

   mateřské  školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako

   výdaj podle § 24.

   (2)  Slevu  na  dani  lze  uplatnit  pouze,  žije-li  vyživované dítě s

   poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

   (3)  Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná

   o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo

   vnuka  druhého  z  manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči,

   která nahrazuje péči rodičů.

   (4)  Za  každé  vyživované  dítě  lze  uplatnit slevu maximálně do výše

   minimální mzdy.

   (5)  Vyživuje-li  dítě  v  jedné  společně  hospodařící domácnosti více

   poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období

   jen jeden z nich.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ:

..........................................................................................................................................................................

 

            Základní škola a mateřská škola Koloděje, Lupenická 20, 190 16  Praha Koloděje

                                               IČ 70908133

                                                                                 

                                              

                                              

Potvrzení o výši uhrazené úplaty za předškolní vzdělávání

                                              

 

                                              

Jméno dítěte:              …………………………………….             

                                              

Příjmení dítěte:           ……………………………………..                       

                                              

Datum narození dítěte:          …………………………….                         

                                              

                                              

Základní škola a mateřská škola Koloděje potvrzuje, že za pobyt výše uvedeného dítěte byla podle §123 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění uhrazena v roce 2014 úplata za předškolní vzdělávání v celkové výši:                                         

                                              

                                   Kč _________________________  

                                              

                                              

                       

                                              

V Praze Kolodějích dne ___________________                 

 

Zpět