ZŠ Praha - Koloděje

Informace

Dotazník našich žáků 2017

Ani názory dětí nezapadnou. Stejně jako dotazníky od rodičů i tyto skončily v rukou třídních učitelů a všechny pročetl i ředitel školy...

VÝSLEDKY RODIČOVSKÝCH DOTAZNÍKŮ 2017

Vážení rodiče, mnohokrát děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění našeho dotazníku. Přečetl jsem si všechny Vaše připomínky a náměty. Díky i za kritická slova. Jsou podkladem pro další vylepšení naší práce.

2. místo ve sběrové soutěži

Díky 8.970 kg sběru, který jsme nasbírali v tomto týdnu, jsme se vyhoupli na konečné druhé místo mezi pražskými školami. Díky všem, škola tak vyhrála 18.000,- Kč.

Oběd poslední den školního roku

Poslední den školního roku jsou všichni stravovaní ze ZŠ hromadně odhlášení. Pokud v pátek 30. 6. chcete oběd, přihlaste si ho nejpozdeěji v pátek 23. 6. po internetu nebo telefonicky na tel 28197085.

TESTOVÁNÍ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Pátý ročník skládal on-line testy z českého a anglického jazyku a z kombinovaných výchov. Oproti ostatním testovaným školám jsme nadprůměrní. Dobré výsledky tak dokumentují i úspěch sedmičky uchazečů o osmiletá gymnázia, z nichž čtveřice byla úspěšná na obou gymnáziích, kam se hlásila.

DODATEČNÉ LOSOVÁNÍ UCHAZEČŮ DO 1. TŘÍDY

Kapacita naší 1. třídy je 24 dětí. Jednomu z přijatých uchazečů byl vystaven odklad povinné školní docházky. Na uvolněné místo proběhlo losování. Záznam viz. dále. Protože však vylosovaná rodina neměla již o přijetí zájem, proběhlo druhé dolosování. Záznam viz. dále. Z obou losování byl opět pořízen protokol o losování. Uvolněné místo tak bylo zaplněno.

HLEDÁME PANÍ UČITELKU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vzhledem k rozšiřování naší školky hledáme od 1. září 2017 šikovné a kvalifikované paní učitelky do našeho týmu. Přijďte se podívat osobně nebo zavolejte panu řediteli Dolanskému na 603870762 či paní zástupkyni Chalupské na 739095355. viz. dále

MAPA ŠKOLY

Vážení rodiče, i Vy jste se spolupodíleli na vytvoření Mapy školy, která nastiňuje klima naší školy. Díky projektu MAP Praha 21 tak máme možnost se objektivně podívat na to, jak si stojíme. Děkujeme za Vaše názory a na odkazu (viz. dále) se můžete s výsledky seznámit i Vy...

KULATÝ STŮL PRO RODIČE

Všechny z Vás, které zajímá dění ve školství na Praze 21, srdečně zveme na kulatý stůl, kde se seznámíte s postupem projektu MAP, akčním plánem a projednání rodičovských připomínek. Viz. dále

NENECH TO BÝT

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. Dítě se může přihlásit na stránkách www.nenechtobyt.cz, najít si naši školu a napsat svůj problém, se kterým se nechce svěřit doma či učiteli. Informace přijde do mailu řediteli školy, spolu s kvalifikovanými radami a návody jak problém řešit.

Máme radost z Kolodějovy zahrady života

Po dlouhých měsících tahanic se vše podařilo. Díky vstřícnosti Nadace Proměny, která změnu v projektu vykomunikovala s paní architektkou, nám bylo umožněno realizovat tři herní prvky. Díky tomu se podařilo skloubit přírodní prvky - kameny, kmeny - s atraktivním lanovým prvkem a houpačkami. Za pořízení lanového prvku patří velký dík našemu zřizovateli, který prvek věnuje dětem k Mezinárodnímu dni dětí. V současné době probíhají i jednání o tom, jak by měla vypadat nová plocha, která vznikne místo stávajícího asfaltového hřiště. Držte nám palce, i přes klacky, házené nám jednotlivci pod nohy, se pomalu ale jistě zahrada proměnila. Děti hrající si na písku, šplhající po kmeni, sedící na kamenech a fronta zájemců o lanové centrum svědčí o tom, že se děti podařilo všestranně uspokojit. A k tomu všemu jsme využili centrální pískovou plochu. Viz. foto

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

11. 6. 2017 OD 14 HODIN přijďte si prohlédnout Kolodějovu zahradu života a zasportovat si při akci Kolem okolo Koloděj, viz. dále

Navrhujeme spolu

Srdečně zveme na zajímavý workshop, viz. dále

Bezpečný příjezd na ŠVP

Všechny děti dorazily v pořádku na ŠVP! Začíná kolotoč ubytování, zdravotního filtru, večeře atd.

ČERVNOVÁ SBĚROVÁ AKCE - 31. 5. - 7. 6.

Zatím jsme mezi pražskými školami třetí. Druhé místo je nadosah... Ale ani soupeři ze čtvrtého místa na nás nemají daleko. Pomůžete nám? Prohlédněte si tabulku - viz. dále.

Audit v naší škole

Firma Acontip - Audit Company přezkoumala, dle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o hospodaření. Závěr je potěšující: "Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Testy České školní inspekce

Naše škola byla vybrána, a proto se po náročné instalaci zkušebního software a zkušebních testů, mohly rozeběhnout první povinné testy. Páťáci si poradili s českým jazykem. Čeká je ještě všeobecný přehled a anglický jazyk.

Říkáme NE rizikovému chování

Škole vyšel i třetí podaný grant. Na komplexní program všeobecné specifické prevence rizikového chování jsme sice získali o více než deset tisíc méně, ale i tak se těšíme na 18.700,- Kč.

PŘIZNANÉ GRANTY

Škola si může připsat další dva odsouhlasené granty, v celkové přiznané výši 100.000,- Kč. MHMP schválil oba granty, podané ředitelem školy, pro oblast životního prostředí. První grant Ekoskřítek Koloděj je zaměřen na proškolení všech pedagogických pracovníků v zahradní pedagogice a druhý grant Zelená učebna je zaměřen na vybavení a zastínění venkovní učebny.

Týden bezpečnosti

Naše škola se v době konání této akce nachází na škole v přírodě. Symbolicky tuto akci podpoříme na škole v přírodě akcí: Rychlost vítězí jen ve sportu. Zajímá-li Vás více o bezpečnostní akci - viz. dále

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, je to tady. První školní třídní schůzka Vás čeká 20. června 2017 od 17. hodiny v naší škole. Těší se na Vás paní učitelka třídní - Mgr. Lenka Šťovíčková.

Pište, pište, pište...

Vážení rodiče, Vaše děti na škole v přírodě vždy napjatě čekají na přišlou poštu a jsou zklamané, když nedostanou žádný dopis či pohled. Prosím pište jim, hlavně těm mladším. Pro jistotu přikládám i adresu: Jméno dítěte RS Star Line Hrachov Svatý Jan - Hrachov 262 56

Klima školy

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že nám svým vyplněným dotazníkem pomáháte zjistit klima naší školy, které organizuje společnost SCIO, díky podpoře MAP Prahy 21. Abychom mohli dotazníky odeslat, prosím, o dodání posledních názorů nejpozději do 5. května. Děkujeme

Demografická studie Prahy 21

Vážení rodiče, zajímá Vás, jaká je demografická situace v naší městské části? Díky projektu MAP se to dozvíte. Viz. dále

Čarodějnický rej na Kolodějově zahradě života - ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Čarodějnický rej na Kolodějově zahradě života Vážení rodiče, žádné čáry a kouzla s počasím nás neodradí od realizace zítřejšího Čarodějnického reje. Program začíná v 16 hodina a v plném rozsahu platí. Výstava obrázků Naše Koloděje proběhne pod zastřešenou částí před MŠ, bubenické vystoupení zazní v oranžovém oddělení a dílničky pak naleznete v obou odděleních MŠ. Čarodějnice bude upálena dle plánu, za každého počasí. Odvážlivci s deštníky a vodníci mohou i opéct buřty. Oheň bude… Těšíme se na Vás a poprosíme o přinesení si přezůvek do budovy MŠ. Jménem všech organizátorů Mgr. Zdeněk Dolanský

Voda - symbol naší zahrady

Jeden ze symbolů naší zahrady vzívají naši žáci i při různých soutěžích. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže ZA TAJEMSTVÍM ČISTÉ VODY, organizované Ministerstvem zemědělství a naši nejstarší žáci se zapojili i do literární soutěže, zaštítené primátorkou Prahy, pod názvem VODA PRO ŽIVOT. Držte našim soutěžícím palce.

Čarodějnický rej na Kolodějově zahradě života

Přijďte se pobavit 27. dubna od 16 hodin, viz. dále

HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI - UČITELKU 1. STUPNĚ

Říká se, že víc hlav víc ví... Víc hlav má i větší šanci nalézt do našeho kolektivu novou kolegyni. Zpráva o ukončení pracovního poměru kol. Miklové přišla jak blesk z čistého nebe, ale závažné důvody pro toto rozhodnutí akceptuji, a proto hledáme náhradu. Pomozte i Vy. viz. dále

VÝSLEDKY SBĚROVÉ SOUTĚŽE

Celkem jsme odevzdali 6.220kg za 14.536,- Kč. Tentokrát nejlepšími sběrateli byli žáci 3.B, následování nejstarším ročníkem a bronzovými dětmi z 3.A. Děkujeme...

KNIHA KOLODĚJSKÉ SLAVNOSTI

Zúčastnili jste se Vy nebo Vaše dítě kolodějských slavností? Můžete si je připomenout zakoupením knihy, která byl 10. 4. pokřtěna. Kniha je k dispozici u ředitele školy za 250,- Kč. Viz. dále.

2. kolo losování o přijetí mimokolodějských uchazečů

Proč proběhlo se dozvíte viz. dále

LOSOVÁNÍ PĚTI UCHAZEČŮ O PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

Při včerejším zápisu bylo přijato 19 kolodějských uchazečů. Do avizované kapacity 24 míst tak zbývá pět volných míst, na která se přihlásilo 12 zájemců, kteří bydlí mimo spádový obvod naší školy. Dle doporučení paní ombudsmanky, proběhlo losování, z něhož je pořízen důkazní videozáznam a sepsán protokol. Losování se zúčastnila starostka obce Ing. Angela Morávková, ředitel školy Mgr. Zdeněk Dolanský, předsedkyně školské rady Mgr. Alena Miklová, člen školské rady Zdeněk Trojan a zástupkyně pedagogického sboru Mgr. Lenka Šťovíčková. Losování provedla nevinná dětská ručka žákyně 5. ročníku Terezy Štěpánové. Viz. dále...

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

Blahopřát můžeme všem osmnácti kolodějským zájemcům. Na zbylých šest volných míst proběhlo losování z řad mimokolodějských zájemců. Viz dále...

Oslava mezinárodního DNE VODY

Zapojili jsme se do soutěže s firmou ELEKTROWIN. Naše družina se zapojila do akce ZATOČ S VODOU A VĚTREM vlastnoručně vyrobenými větrníčky. Oslavili jsme tak i dva ze symbolů Kolodějovy zahrady života.

SOUTĚŽ - VYHRAJ S DOPISEM

Naši páťáci se proměnili na poradce nového generálního tajemníka OSN a ve svém soutěžním dopisu mu poradili řešení nějakého světového problému. Zapojili jsme se tak do již 46. ročníku Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež, jejímž organizátorem je na celosvětové úrovni Světová poštovní unie a pořadatelem v ČR je Česká pošta.

Škola v přírodě - druhá záloha

Vážení rodiče, připomínáme termín na doplatek školy v přírodě - do 30.3.2017 ve výši 2000,- Kč. Lze opět platit hotově třídním učitelům nebo na účet 249 338 349 / 0800.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Svým starým papírem můžete naplnit kontejnery i kasičky třídních fondů. Kdy? 3. dubna od 8.30 bude k dispozici kontejner, který bude pravidelně měněn. Poslední balíčky můžete vložit 10. dubna. V tomto týdnu bude odemčena brána i večer a přes víkend.

ZA TAJEMSTVÍM ČISTÉ VODY

Voda je jedním se symbolů naší Kolodějovy zahrady života. Za tajemstvím čisté vody se vydáme na oslavu světového dne vody, prostřednictví výtvarné soutěže, pořádané Ministerstvem zemědělství. Viz. dále

Stanovisko paní ombudsmanky ke kritériím

Z příspěvků můžete vidět, že téma kritérií pro přijetí do 1. třídy trápí ředitele, rodiče a zabývá se jimi i paní ombudsmanka. Přečtete-li si její názor, pochopíte, proč máme kritéria stanovená, tak, jak jsou... Viz. dále.

Suplování

Protože náš pedagogický sbor postihly zdravotní problémy, chybí tři třídní učitelky. Díky tomu byl tento týden provizorní rozvrh a supluje kdo má nohy a ruce. Prioritou je zachování aprobované výuky v páté třídě - příprava na osmiletá gymnázia a zajištění kvalifikované výuky v první třídě, kam ředitel školy na celotýdenní suplování stáhl vždy jednu paní učitelku z vyšších ročníku. Tento týden mohou rodiče prvňáčků najít informace o probrané látce na webu 3.B třídy - kol. Kuchařové. Příští týden bude v první třídě učit kol. Šťovíčková. Protože onemocněly i externí paní učitelky, které vždy vypomáhají byla situace poměrně napínavá... Vzhledem k tomu, že zdravotní problémy kol. Kubínové jsou zřejmě dlouhodobějšího charakteru, hledáme na zástup kvalifikovanou učitelku, s nástupem ihned. Děkujeme za pomoc.

Únorový zpravodaj MŠMT

čte většinou je vyhraněná část populace. Únorové číslo by však mohlo zajímat i kolodějské občany,protože na titulní stránce je záběr na paní ministryni v naší druhé třídě. Viz. dále

Pár zamyšlení nad kritérii pro přijetí žáků do 1. tříd

Příspěvek ředitele školy do březnových Kolodějských novin.

ZÍSKALI JSME BRONZOVOU MEDAILI

Naše úsilí v projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA přineslo první úspěch. Získali jsme bronzovou medaili. A další výzva? Stát se první pražskou základní školou, která získá stříbrnou medaili...

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis proběhne 2. května od 12.30 - 17.00 hodin. Další info viz. dále:

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Zápis proběhne 3. dubna mezi 14 - 17.30 hodinou. S sebou OP rodiče, rodný list dítěte. V případě žádosti o odklad vyřízené podklady od školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Další viz. dále:

ZMĚNA ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se v posledních měsících velmi rozšířily neomluvené pozdní příchody do školy a extrémně se rozšířilo neplnění školních povinností - nenosení školních pomůcek, učebnic, plnění domácích úkolů, přijali jsme na pololetní pedagogické radě, dne 19. ledna 2017, následující opatření, od kterého si slibujeme výrazné zlepšení stavu, se kterým nejsme spokojeni. Viz. dále...

Aplikace KOLODĚJE do Vašich mobilů

Zajímá Vás dění ve škole a nejsou Vám lhostejné události v obci.Stáhněte si z portálu GOOGLE PLAY nebo APP STORE bezplatnou aplikace KOLODĚJE. Stojí za to...

KOZEL OVOZEL - vědomostní hra pro děti i dospělé

Chcete si vyzkoušet svoje znalosti o ovoci, zelenině, stravovacích návycích, výživě a to vše zábavnou formou a přímo ve svém mobilu? Na portálech GOOGLE PLAY nebo APP STORE ke stažení zdarma. Nebudete litovat, navíc po přihlášení můžete svými body pomoci naší škole... Viz. dále.

KROUŽEK KRESLENÍ + ŠITÍ - VÝLET

Kroužek kreslení + šítí 16.ledna výlet SVĚTELNÁ SHOW fluorescenčními barvami a workshop světelné barvy, DIVADLO Ta Fantastika, kroužky normálně nebudou, odjezd v 14:50 bus 111 směr Skalka- děti vyzvednu 14:35 z družiny, prosím dát souhlas družinářkám , začátek 17h, konec po18h, plánovaný příjezd 19:14, nutné se přihlásit do pátku a divadlo zaplatit, musíme dopředu objednat, cena pro naše děti 200,- bližší informace L.Husová 732328084 s sebou: svačinu, pití, kapesné, tašky můžete nechat v hlavní šatně, vyzvedneme po příjezdu

Objednávka mléka na II. pololetí 2016/2017

Vážení rodiče, omlouvám se za zmatky kolem objednávky mléka na II. pololetí. Došlo k chybnému výpočtu dnů a týdnů a díky tomu k neadekvátně vysoké požadované ceně. Tato nová objednávka je již správná. Díky za pochopení Mgr. Zdeněk Dolanský

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Přihlášky jsou k vyzvednutí u ředitele školy (max. 2 ks). Přihlášku, včetně klasifikace na zadní straně, vyplňuje uchazeč a nechá ji potvrdit řediteli školy. Na přihlášce se vyplňuje mj. OBOR VZDĚLÁNÍ - KÓD A NÁZEV = 79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Pokud dítě složí úspěšně přijímačky vyzvedne si u ředitele školy jeden ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který po vyplnění a potvrzení školou odevzá rodič na školu, kam se uchazeč dostal. Pokud se dítě dostane na dvě školy, rodiče vyberou jednu a tam zápisový lístek odevzdají.

DOTAZNÍK O FACEBOOKU NAŠÍ ŠKOLY

Vážení rodiče a přátelé školy, několikrát týdně se můžete seznamovat s fotonovinkami z činnosti Vašich dětí. Abychom byli ještě lepší, chtěli bychom znát i Vaše připomínky. Prosím věnujte nám minutu z Vašeho času a vyplňte prosím dotazník na stránce - viz. dále

ŠŤASTNÉ A VESELÉ + PF 2017

Vážení rodiče, přeji Vám klid a pohodu v kruhu rodinném, pod ozdobenými větvemi rozzářených stromků a pevné zdraví a štěstí do nového roku. Za kolektiv všech pracovníků Mgr. Zdeněk Dolanský

BEZPEČNÝ VSTUP NA ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Konečně se podařilo dořešit bezpečný vstup žáků na naše školní hřiště. Foto viz. dále

JAK DÁT ŠANCI PŘEŽÍT?

Děti se dozvědí, viz. dále...

2. stupeň ZŠ - spádovost

Po dlouholeté snaze ředitele školy o stanovení spádového obvodu pro žáky, kteří odcházejí na 2. stupeň ZŠ, se konečně zadařilo. Zastupitelstvo MHMP vydalo dne 24.11. 2016 usnesení, kterým pro kolodějské děti stanovilo spádovou školou - ZŠ ÚJEZD NAD LESY. Blíže viz. dále

RECYKLOHRANÍ

Pod mottem UKLIĎME SI SVĚT se naše škola zapojila do recyklačního programu Recyklohraní, pořáadného pod záštitou MŠMT. Máte možnost se zbavit starých baterií a tonerů i Vy. Dostali jsme i certifikát - viz. foto

Výstava Chvaly

Výlet - výstava Chvaly- Kouzelná krajina pana Pipa - kroužek kreslení a šití - pondělí 14.11.2016, odjezd 13:30, návrat 15:50

ZÁPISY DO MŠ A 1. TŘÍDY ZŠ NOVĚ!!!!!

Díky změnám ve Školském zákoně došlo i k posunutí termínů zápisů. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - PROBĚHNE 3. DUBNA 2017 - mezi 14 - 17.30 hodinou v budově ZŠ. S sebou OP rodiče, rodný list dítěte a dobrou náladu v tento pro dítě tak důležitý den. Přijímat budeme 24 dětí. ZÁPIS DO MŠ PROBĚHNE 2. KVĚTNA 2017 OD 12,30 - 17,00 HODIN. Kriteria pro přijetí budou zveřejněna až poté, co vejde v platnost novela školského zákona - leden 2017. Abychom byli v souladu s platnou legislativou.

ZAHRADA HROU - film

Prohlédněte si časosběrný dokument natáčený v letech 2013–2016 zachycuje příběh tří školních zahrad a jejich postupné proměny v „zahrady hrou“ pohledem hlavních protagonistů: zástupců škol, rodičů, architektů, výtvarníků a samozřejmě i dětí.

RECYKLOHRANÍ V ZŠ I MŠ

Ekovýchova prolíná naší výukou, proto jsme se zapojili do projektu RECYKLOHRANÍ. Ve vestibulu školy a v šatnách obou oddělení MŠ se objevily sběrné boxy na použité tonery a cartridge a baterie. Pomozte škole v soutěži a ekologicky zlikvidujte nepotřebný materiál či baterie. Děkujeme. Blíže viz. dále...

TONDA OBAL NA CESTÁCH

I letos jsme naše děti poučili o recyklaci, péči o životní prostředí a ochraně našeho zdraví poutavou formou - pořadem Tonda Obal na cestách. Foto najdete na našem facebooku. Dále jen úvodní foto...

POZOR!!!!

Vážení rodiče, obdrželi jsme závažnou informaci ze ZŠ Šestajovice o nežádoucímu kontaktu s cizí osobou. Pomozte nám také podpořit jejich bezpečnost. Citace e-mailu ZŠ Šestajovice: Včera dne 20. 10. 2016 v obci Nové Jirny (Hlavní) v cca 7: 00 obtěžoval naši žákyni neznámý muž, oslovil ji, začal ji osahávat a pak ji táhl do ulice směrem k poli. Dívka se mu vytrhla a utekla. Muž byl přibližně padesátiletý, černé maskáčové kalhoty, černá mikina s kapucí, černé krátké vlasy. Dle popisu stejný muž obtěžoval jinou dívku v obci Jirny (ul. na Výslunní) stejný den v cca 18:30. Muž za dívkou šel, ona se rozeběhla, on se rozeběhl za ní, dívka se mu schovala do křoví, on utekl. Více zde: http://www.zs-jirny.cz/news/dulezite-upozorneni-kontakt-cizi-osoba/

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY

Projděte se krok za krokem naší školou a zahradou na linku - viz. dále...

KERAMIKA ING. KREJSY

Termíny, ve kterých se keramika koná: 6.10., 20.10., 10.11., 1.12., 15.12. a 12. 1.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2016

Již tradičně se odvážní olympionici z naší školy zapojují do akce, kterou pořádá MENSA, a tudíž předkládané otázky opravdu nejsou lehké. Rodiče si své děti zaregistrovali a děti se pak s donesenými hesly zapojily do internetové soutěže. Prohlédněte si fotky na našem facebooku.

1. říjen - Mezinárodní den seniorů

Oslavíme akcí - ŠKOLA NAPŘÍČ GENERACEMI pondělí 3. října 2016 Společný příchod dětí a seniorů na výuku - budova se otevírá 7.40, zavírá 7.55 Dle vlastního zájmu si můžete vybrat návštěvu v jakékoli třídě a zúčastnit se řádné výukové hodiny. Paní učitelky i děti se na Vás těší. Prohlédnete si, jak se změnila výuka od dob Vašich studií, můžete se i aktivně zapojit do výuky svými vzpomínkami či vědomostmi. Iniciativě se meze nekladou. Cílem je strávit spolu jednu vyučovací hodinu tak, aby se všem ve škole líbilo "-) Srdečně zve Mgr. Zdeněk Dolanský

POZVÁNKA DO KINA

"POZVÁNKA DO KINA - Zveme srdečně rodiče i děti do kina, tentokrát na veřejnou premiéru snímku Zahrada hrou, která se uskuteční 19. 10. od 19 hodin v pražském NTK kině. Film byl doplněn o nové záběry ze ZŠ a MŠ v Praze Kolodějích, jejíž zahrada nebyla v době předpremiéry přátelské projekce dokončena. Vstup je samozřejmě volný. Přijít může každý. Více o akci se dozvíte na:

OTEVŘENÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY od Agentury Kroužky

Opět se můžeme pochlubit bohatou nabídkou otevřených kroužků, viz. dále

SBĚR STARÉHO PAPÍRU - jak to dopadlo?

Opět jste se snažili a tři kontejnery postupně odvezly okolo sedmi tun sběrového papíru. Třídní fondy se tak těší na příjemný finanční bonus. Děkujeme.

JDĚTE VEN

Vážení rodiče, vyzkoušejte si na webové stránce www.jdeteven.cz,jak jste tolerantní vůči svým dětem a co vše jim dovolíte v přírodě. Vyplnění tohoto dotazníku se účastní i pedagogové zdejší školy. Link najdete dále...

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Na třídních schůzkách jsme informovali o vzniku nového Bike and Ride parkoviště u klánovického nádraží a i díky projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY, jsme se zapojili do Evropského týdne mobility. Na tabuli budeme celý týden zapisovat počty dětí z celé školy, které přišly na výuku pěšky nebo přijely na kole či koloběžce. Budou denní výsledky stoupat? To se dozvíme na zřízené výsledkové tabuli na nástěnce v 1. patře. Držte nám palce a pomozte... Toto ovlivnit můžete.

Plichta Skřítka Koloděje - 1:1

Plichtu, neboli remízu, získáme vyrovnáním kladného a kritického ohlasu na naši Kolodějovu zahradu života. Poprosíme Vás o napsání, co se Vám na naší zahradě líbí a co byste chtěli zlepšit. Prosíme o navrácení Vašich názorů do 23. 9. Děkujeme za Váš čas a ochotu. Za všechny pedagogy a děti, využívající zahradu - Mgr. Zdeněk Dolanský

Oslava 670 let založení Koloděj a 700. výročí narození Karla IV

Vážení rodiče "vojáků" moc děkujeme, že jste nám pomohli a dětem umožnili zážitek. Fotografie si můžete prohlédnout na našem facebooku a níže si můžete prohlédnout video z bitvy u Kresčaku.

Další vzácná návštěva v naší škole

Již na slavnostním zahájení školního roku jsme se měli setkat s radní pro školství Mgr. Ing. Irenou Ropkovou. Vyšlo to až napodruhé a paní radní si prohlédla naši školu, poté symbolicky přestřihla pásku do nové tělocvičny.

Oslava 670 let založení Koloděj a 700 výročí narození Karla IV.

Srdečně Vás 10. září 2016 zveme od 14.00 hodin ke kolodějské radnici, kde vše započne... Vážení rodiče „vojáků“ českého, lucemburského, anglického a francouzského vojska, Děkujeme Vám, že jste umožnili svým dětem zažít něco mimořádného. Sraz: sobota 10. 9.. ve 13.15 hodin u kmenu před úřadem MČ Koloděje Paní učitelky si děti od Vás převezmou a tím za děti ručí škola. Zpětné předání dětí rodičům proběhne ihned po skončení divadelního představení na kolodějské Skále. Ve Vaší režii pak bude i vrácení kostýmu na úřad MČ. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledanou Jan Lucemburský + 4 šikovatelky viz. dále

Nabídka zájmových kroužků 2016-2017

6. 9. dostaly děti tuto nabídku včetně přihlášky.

Pozvánka na výstavu fotografií MAGICKÁ ZAHRADA

Děti (7-12 let) a jejich rodiče ze zájmového kroužku Fotografujeme SPOLU se pod vedením Dariny Vlčkové oddali v kouzelných zákoutích Dendrologické zahrady “fotokoulografování”. Jste srdečně zváni a nezapomeňte nám napsat své dojmy do návštěvní knihy:)

Ministryně školství v naší škole

Paní Valachová si našla čas a navštívila naši školu. Před budovou školy ji přivítal kyticí ředitel školy a následovala prohlídka tříd, představení pedagogického sboru a seznámení se s dětmi. Našim odcházejícím páťákům paní ministryně osobně rozdala vysvědčení. Po této slavnostní akci proběhly rozhovory s Českou televizí a televizí Prima a přesunuli jsme se do počítačové učebny, kde bylo připraveno občerstvení a následoval neformální a velmi příjemný rozhovor paní ministryně nejen s ředitelem školy, ale i s vedením naší obce. Půlhodinka vymezená pro návštěvu rychle uplynula a zbyl čas na rychlé nahlédnutí do prostor školní družiny, popovídání si s paní vychovatelkami a následoval rychlý odjezd na jednání parlamentu. Děkujeme, byl to zážitek nejen pro nás, ale i pro děti... Prohlédněte si fotodokumentaci, viz. dále.

Názory dětí nás také zajímají...

Výsledky žákovských dotazníků...

Výsledky evaluačního dotazníku od rodičů

Děkujeme za Vaše názory...

PŘEDÁNÍ KOLODĚJSKÉHO ZNAKU

Děti ze školní družiny si daly velkou práci a z PET víček vytvořily kolodějský znak. Využili jsme návštěvy paní starostky a pana místostarosty ve škole a předali jsme jim slavnostně toto dílo. Prohlédněte si fotky, viz. dále

MŠ NEBUDE O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH V PROVOZU

I když jsme nabízeli kapacitu naší školky až do 15. 7., přihlásili se pouze čtyři zájemci. Na pátek 1. 7. se přihlásilo šest zájemců. Z ekonomických důvodů a v souladu se školním řádem proto zůstane naše mateřinka uzavřena. Mgr. Zdeněk Dolanský - ředitel školy

PODĚKOVÁNÍ UČITELŮM, RODIČŮM A PODPOROVATELŮM PROMĚNY KOLODĚJOVY ZAHRADY ŽIVOTA

Děkujeme Vám všem za zapojení se při organizaci Slavnostního otevření školní zahrady.

Vytvořili jsme společenskou hru CESTA ZAHRADOU

Děti, učitelé a rodiče společně vytvořili rodinnou dobrodružnou stolní hru u příležitosti otevření nové školní zahrady. Potěšte hrou své děti, dárkem své přátelé nebo jen tak sami sebe. Zakoupením hry podpoříte aktivity dětí a splníte další jejich přání, protože výtěžek z prodeje bude věnován na pořízení trampolíny i stolu a stínění do venkovní učebny. Prodej hry probíhá ve školní družině a bližší informace k elektronickým objednávkám obdržíte u ředitele školy zskolodeje@email.cz nebo členů spolku Zažít SPOLU zazitspolu.spolek@gmail.com Děkujeme za Váš zájem

Tak jsme třetí...

Ani přistavený kontejner v posledních dnech soutěže ve sběru starého papíru, nás neposunul na první místo. Naopak jsme o jedno místo klesli. Ale i za třetí místo získáváme finanční odměnu ve výši 13.000,- Kč

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 2016

Máme za sebou vyhodnocení rodičovských a žákovských dotazníků, vytvoření žákovských, třídních i školní mapy nebezpečných míst. Na 2. zasedání realizačního týmu předaly děti vytvořenou mapu panu projektantovi. Prohlédněte si powerpointovou prezentaci viz. dále...

Sběr starého papíru - opět druzí...

V celopražské soutěži ve sběru starého papíru jsme se opět protlačili na druhé místo, díky rekordním deseti tunám odevzdaného papíru. Děkujeme a těšíme se na sladkou odměnu...

ČARODĚJNICE V KOLODĚJÍCH

Přijďte se se svými dětmi pobavit. Viz. dále.

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 2016

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Pouze tři školy v Praze byly vybrány do projektu Bezpečné cesty do školy 2016. Jsme mezi nimi Můžeme tak ovlivnit bezpečnost Vašich dětí na cestě z domova do školy, případně z místa, kde vystoupí z automobilu do školy. Bližší informace na www.prazskematky.cz Co pro to můžete udělat Vy? Vyplňte prosím dotazník a pokud možno podrobně specifikujte své názory. Z Vašeho dotazníku, dotazníku od dětí a především z mapky, do které si děti naznačí svoji cestu z domova až do školy a zvýrazní nebezpečná místa, vznikne celoškolní výstup, který dostane do rukou dopravní projektant, který navrhne možná řešení. Pomozte nám, prosím, jde o dobrou věc…

JARNÍ MOTÝLCI V EUROPARKU

PODPOŘTE DĚTI Z MŠ a ZŠ SVÝM HLASEM Děti ZŠ a MŠ se zúčastnily soutěže Jarní motýlci v Europarku, jejich práce můžete až do 31.4 v Europarku vidět. Podpořte děti a dejte jim také svůj hlas, pokud se Vám jejich motýlci líbí. Hlasovat můžete na www.europark.cz/jarni motylci - motýl dětí z kroužku kreslení má číslo 53, motýlci ze školky číslo 63 a 64, moc děkujeme :-)

Granty začínají vycházet...

Získali jsme grant na výměnu nevyhovujícího osvětlení ve třídách a grant na logopedickou prevenci v MŠ. Zároveň jsme byli vybráni mezi tři pražské školy, které budou realizovat projekt BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Držte palce, ještě máme další želízka v ohni...

RODIČE VÍTÁNI - ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM

Vážení rodiče, v letech 2012 a 2013 jsme získali Certifikát "RODIČE VÍTÁNI" č. 0358 od společnosti EDUin, který garantoval, že naše škola splňuje kriteria pro toto ocenění. Vzhledem k tomu, že odezva od rodičovské veřejnosti byla minimální, na rok 2014 jsme již o nový certifikát nežádali. Letos jsme byli MUDr. Martinem Vlčkem opět nominováni, čehož si vážíme a předkládáme Vám k posouzení, zda máme právo o tento certifikát zažádat. Případné Vaše připomínky posílejte přímo na mailovou adresu školy. Uzávěrka připomínek 30. září. Děkujeme.

Proběhl ekonomický audit hospodaření naší školy

Jako každý rok jsme opět byli pochváleni - vše bez závad. Tomuto auditu nepodléhalo financování projektu proměny školní zahrady. Prohlédněte si poslední stránku zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření...

Podúčet KOLODĚJOVY ZAHRADY ŽIVOTA

19- 249 338 349 / 0800 Na tento účet posílejte pouze platby, týkající se zahrady, např. Vaše sponzorské dary apod.

ČÍSLA ÚČTŮ

PLATBA OBĚDŮ - 7034 - 249 338 349 / 0800 PLATBA ŠVP a jiné - 249 338 349 / 0800 ŽÁDNÝ JINÝ ÚČET PRO PLATBY ŠKOLY NEPOUŽÍVÁME!!!!!

VOLBA NOVÝCH ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, děkuji za hojnou účast při hlasování o novém členovi ŠR. Blahopřeji panu Zdeňku Trojanovi (získal 26 hlasů), druhé místo obsadila paní Lada Husová (23 hlasů) a na třetím místě se umístila paní Darina Vlčková (21 hlasů).

Cyklisté do školního areálu nepatří...

Respektujte prosím zákaz vjezdu kol do areálu školy. Hrozí úraz malých dětí a možnost odcizení kola. Škola za ztrátu nenese zodpovědnost!!! Po dohodě s panem starostou, budou pořízeny stojany na kola, které budou umístěny před areálem školy.

KONTEJNER NA STARÉ ODĚVY, OBUV, KABELKY, HRAČKY

Vážení rodiče, pokud se Vám doma "motá" nepotřebné, nemoderní, nenošené šatstvo, boty či kabelky nebo nehraje-li si již Vaše dítě s hračkami, můžete dvojnásobně pomoci. Prvotně míří šatstvo na charitu a hračky do dětských domovů a druhotně za každý nasbíraný kilogram dostane škola jednu korunu. Pomozte dvojnásobně! Vaše nepotřebné či zastaralé oděvy, boty či kabelky nabídněte pro charitativní účely. Nehraje si Vaše dítě s hračkami, nabídněte je dětským domovům, prostřednictvím sběrného kontejneru u hl. vchodu do areálu ZŠ a MŠ. Navíc, za každý odevzdaný kilogram dostane škola 1,- Kč.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

O nutnosti tohoto nového rozšíření našeho školního vzdělávacího programu nemůže být pochyb. Snažíme se děti zajímavými metodami seznámit s úlohou peněz a s úskalími jejich používání. Třetí až pátý ročník navštívil i výstavu PENÍZE NEBO ŽIVOT, která je putovní a cestuje po hlavních městech evropských států.

STRAVOVACÍ KOMISE

Na základě Vašeho návrhu ze závěrečných dotazníků jsme realizovali STRAVOVACÍ KOMISI. Jejími členy je pan Trojan, zástupce za MŠ, paní Ženatá - zástupce za ZŠ (5. roč.) a paní učitelka Chalupská. Se svými náměty se můžete obracet na ně a komise prověří relevantnost připomínek ke školní kuchyni a obědům.

Jak nám zvoní?

Nezapomeňte, začínáme sice v 8.00 hodin, ale děti musí být na svém místě ve třídě již s prvním zvoněním, tj. v 7,55 hodin, kdy se hlavní vchod zamyká.

OMLUVNÝ LIST

Nejčastěji stahovaný dokument, který umožní uvolnit Vaše dítě z výuky na více než jeden den. Jednodenní omluvenky stačí zapsat do žákovských knížek či notýsku prvňáčka.

Objednání na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny

POZOR NOVINKA Pokud škola či rodina požadují vyšetření, stáhnou si rodiče z tohoto webu "Souhlas s vyšetřením", informují třídního pedagoga, který vyplní dotazník, jenž škola zašle na adresu poradny. RODIČE SAMI KONTAKTUJÍ MGR. KÖNIGOVOU A DOMLUVÍ SI SCHŮZKU!!!!!!

OTEVŘENÁ ŠKOLA

Otevřená nejen novým trendům výchovy a vzdělávání, ale i komunikaci s rodiči. Rodiče se kdykoli mohou přijít podívat přímo do hodin na výuku své ratolesti.

LOGO ŠKOLY

Z návrhů dětí, pedagogů i kolodějských občanů bylo hlasováním vybráno nové logo školy