ZŠ Praha - Koloděje

Informace

Škola v přírodě 2018 - první splátka

1. záloha – 1.500,- Kč do 20. ledna pouze bezhotovostně na účet školy – 249 338 349 / 0800 VS – jako u obědů, kdo nechodí na obědy napíše jméno Stále nám chodí platby na účet stravného, kde je číselná předvolba před číslem účtu. Věnujte prosím odesílání platby pozornost. Děkujeme

Zájmové kroužky v II. pololetí

Všechny kroužky z prvního pololetí pokračují dále. Přihlášky na klub logiky, florbal a modelář - vedené p. ředitelem + zumbu dostaly děti, které se účastnily v prvním pololetí, písemně a kurzovné prosím předat v hotovosti p. řediteli. Noví zájemci o tyto kroužky se mohou na volná místa zeptat pana ředitele. Na ostatní kroužky se přihlašujte u organizátorů těchto aktivit.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2018

9. dubna 2018, 15 - 17.30 hodin, v ZŠ Koloděje Veškeré informace, včetně kritérií, naleznete dále...

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S PROHLÍDKOU NOVÉ MŠ

V neděli 3. 12. Vás srdečně zveme na vánoční jarmark dětských výrobků ve školní jídelně, vánoční retro bazar, focení rodin, vánočku s čajem, malování na obličej, PROHLÍDKU NOVÉ TŘÍDY MŠ, vánoční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ a slavnostní rozsvícení stromu - viz. pozvánka dále.

Malíři bez štětce

Díky grantu, získaném naší školou, začaly v úterý 24. 10. první akce, pořádané Ekocentrem PODHOUBÍ. Děti si vyzkoušely, které rostliny v Kolodějově zahradě života voní, kterými se dá namalovat obrázek. Vytvořily si přírodní obrázek obličeje a v závěru ozdobily zahradu landartovými výtvory. Každá třída se těší na sedm rozmanitých setkání - Život stromu, Návštěvu tajemné říše Země, Zimní hrátky se zvířátky, S kosími bratry za zvířátky a naučíme se šetřit vodou. Starší ročníky budou zkoumat hmyz pod lupou, dozvědí se, že elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán a protáhnou svá těla při akci Ve zdravém těle zdravý duch. Fotky z akcí sledujte na našem facebooku.

Výsledky říjnové sběrové akce

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že jste přivezli a přinesli 6,98 tuny sběrového papíru. Díky tomu jsme získali 16.054,- Kč, které budou po odečtení částky za sladké odměny, na kterých si děti pochutnají v pondělí 30. 10, bezezbytku rozpuštěny do třídních fondů.

VÝSLEDKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY

Všem zúčastněným blahopřejeme. Výsledky viz. dále

Realizované kroužky agenturou KROUŽKY

Vážení rodiče, dnes (5.10.) jsem se od agentury Kroužky dozvěděl, že pro malý počet zájemců bude ukončen i kroužek bojového umění. Jediné realizované kroužky jsou - ZUMBA, FLORBALY A MODELÁŘ. Peníze za vrácené kurzovné jste již dostali, za bojové sporty budu vracet v pátek 6. 10.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO

Vážení rodiče, děkujeme, že jste přihlásili své dítě do školního kola logické olympiády, které proběhne v pátek 6. října – druhou vyučovací hodinu – v naší PC učebně. Nezapomeňte prosím dát dítěti přihlašovací kódy, které Vám přišly na mail!!! Bez nich nejsem schopen Vašeho olympionika přihlásit do systému. Děkuji za pomoc a držím Vašim dětem palce. Mgr. Dolanský

SBĚROVÁ AKCE - 13. - 20. 10.

Pomůžete nám obhájit stříbro z loňské sběrové soutěže? První možnost budete mít v pátek 13. 10. po půl deváté, kdy bude přistaven kontejner v areálu školy. Při každém naplnění kontejneru bude následně přivezen další.

ZŠ A MŠ KOLODĚJE HLEDÁ EKONOMA ŠKOLY

Nástup možný od listopadu 2017 - na poloviční úvazek. Bližší informace u ředitele školy - 603870762

Výsledky voleb do Školské rady

Děkujeme za nebývalý zájem o hlasování - zúčastnilo se 93 hlasujících, což je 73,8%. Vítězem hlasování a novým členem Školské rady se stal pan Mgr. Zdeněk Trojan - 44 hlasů. Na druhém místě se umístila Ing. Lada Husová s 31 hlasy, třetí místo získala Ing. Vlčková s devíti a čtvrtou příčku obsadila paní Jevičová se sedmi hlasy. Děkuji všem zájemcům a blahopřeji panu Trojanovi. Z otevírání hlasovací bedny a počítání hlasů je pořízeno video viz. dále.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY - ZAHÁJENÍ ČINNOSTI

Jisté termíny zahájení známe u: - logika + deskové hry - pondělí 18.9. a pátek 22. 9. - kroužky od agentury Kroužky (byly šedě zvýrazněny na přihlášce, platili jste je škole) - začínají první týden v říjnu. - kroužky externistů, na které jste se přihlašovali na jejich webovkách začínají různě, info na stránkách poskytovatele kroužku.

ROZPOČET ŠKOLY NA ROK 2018

V souvislosti se Zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme návrh rozpočtu pro rok 2018 za školy a školská zařízení zřizovaná městskými částmi Hlavního města Prahy.

Klub zábavné logiky a deskových her

Soupisky přijatých dětí - viz. dále.

VOLBA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, v pondělí 11. 9. přinesou Vaše děti volební lístky,abyste si do 15. září zvolili svého zástupce. K volbě používejte pouze originální orazítkované volební lístky.

KROUŽEK FLORBALU - ZMĚNA

Z provozních důvodů budou začínat ve středu starší chlapci a následovat budou mladší florbalisté. Jde tedy o změnu oproti přihláškám.

Soutěž VODA PRO ŽIVOT

V této soutěži nám udělal radost žák bývalého 5. ročníku Jakub Kotě, který se v literární části umístil na druhém místě. Kubo, blahopřejeme...

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA 1. POLOLETÍ 2017-2018

Vaše dítě by Vám mělo předat tuto nabídku zájmových kroužků. Pokud se tak nestalo, můžete si ji stáhnout i z našich stránek.

Informace pro rodiče 3. třídy

Vážení rodiče, pokud potřebujete před nadcházejícími třídními schůzkami cokoli řešit se svojí třídní učitelkou - Mgr. Ivou Krčilovou, najdete spojení na ni v záložce KONTAKTY.

ZAHAJUJEME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V pondělí 4. září se sejdeme v osm hodin na Kolodějově zahradě života na slavnostním zahájení školního roku. Děti se odtud odeberou do tříd, kde se seznámí s rozvrhy a po max. půl hodince se rozejdou domů. Prvňáčci vše absolvují se svými rodiči. Dostanete přihlášky do školní družiny i přihlášky ke školnímu stravování.

Dotazník našich žáků 2017

Ani názory dětí nezapadnou. Stejně jako dotazníky od rodičů i tyto skončily v rukou třídních učitelů a všechny pročetl i ředitel školy...

VÝSLEDKY RODIČOVSKÝCH DOTAZNÍKŮ 2017

Vážení rodiče, mnohokrát děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění našeho dotazníku. Přečetl jsem si všechny Vaše připomínky a náměty. Díky i za kritická slova. Jsou podkladem pro další vylepšení naší práce.

2. místo ve sběrové soutěži

Díky 8.970 kg sběru, který jsme nasbírali v tomto týdnu, jsme se vyhoupli na konečné druhé místo mezi pražskými školami. Díky všem, škola tak vyhrála 18.000,- Kč.

TESTOVÁNÍ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Pátý ročník skládal on-line testy z českého a anglického jazyku a z kombinovaných výchov. Oproti ostatním testovaným školám jsme nadprůměrní. Dobré výsledky tak dokumentují i úspěch sedmičky uchazečů o osmiletá gymnázia, z nichž čtveřice byla úspěšná na obou gymnáziích, kam se hlásila.

MAPA ŠKOLY

Vážení rodiče, i Vy jste se spolupodíleli na vytvoření Mapy školy, která nastiňuje klima naší školy. Díky projektu MAP Praha 21 tak máme možnost se objektivně podívat na to, jak si stojíme. Děkujeme za Vaše názory a na odkazu (viz. dále) se můžete s výsledky seznámit i Vy...

NENECH TO BÝT

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. Dítě se může přihlásit na stránkách www.nenechtobyt.cz, najít si naši školu a napsat svůj problém, se kterým se nechce svěřit doma či učiteli. Informace přijde do mailu řediteli školy, spolu s kvalifikovanými radami a návody jak problém řešit.

Máme radost z Kolodějovy zahrady života

Po dlouhých měsících tahanic se vše podařilo. Díky vstřícnosti Nadace Proměny, která změnu v projektu vykomunikovala s paní architektkou, nám bylo umožněno realizovat tři herní prvky. Díky tomu se podařilo skloubit přírodní prvky - kameny, kmeny - s atraktivním lanovým prvkem a houpačkami. Za pořízení lanového prvku patří velký dík našemu zřizovateli, který prvek věnuje dětem k Mezinárodnímu dni dětí. V současné době probíhají i jednání o tom, jak by měla vypadat nová plocha, která vznikne místo stávajícího asfaltového hřiště. Držte nám palce, i přes klacky, házené nám jednotlivci pod nohy, se pomalu ale jistě zahrada proměnila. Děti hrající si na písku, šplhající po kmeni, sedící na kamenech a fronta zájemců o lanové centrum svědčí o tom, že se děti podařilo všestranně uspokojit. A k tomu všemu jsme využili centrální pískovou plochu. Viz. foto

Audit v naší škole

Firma Acontip - Audit Company přezkoumala, dle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o hospodaření. Závěr je potěšující: "Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Demografická studie Prahy 21

Vážení rodiče, zajímá Vás, jaká je demografická situace v naší městské části? Díky projektu MAP se to dozvíte. Viz. dále

KNIHA KOLODĚJSKÉ SLAVNOSTI

Zúčastnili jste se Vy nebo Vaše dítě kolodějských slavností? Můžete si je připomenout zakoupením knihy, která byl 10. 4. pokřtěna. Kniha je k dispozici u ředitele školy za 250,- Kč. Viz. dále.

ZÍSKALI JSME BRONZOVOU MEDAILI

Naše úsilí v projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA přineslo první úspěch. Získali jsme bronzovou medaili. A další výzva? Stát se první pražskou základní školou, která získá stříbrnou medaili...

ZMĚNA ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se v posledních měsících velmi rozšířily neomluvené pozdní příchody do školy a extrémně se rozšířilo neplnění školních povinností - nenosení školních pomůcek, učebnic, plnění domácích úkolů, přijali jsme na pololetní pedagogické radě, dne 19. ledna 2017, následující opatření, od kterého si slibujeme výrazné zlepšení stavu, se kterým nejsme spokojeni. Viz. dále...

Aplikace KOLODĚJE do Vašich mobilů

Zajímá Vás dění ve škole a nejsou Vám lhostejné události v obci.Stáhněte si z portálu GOOGLE PLAY nebo APP STORE bezplatnou aplikace KOLODĚJE. Stojí za to...

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Přihlášky jsou k vyzvednutí u ředitele školy (max. 2 ks). Přihlášku, včetně klasifikace na zadní straně, vyplňuje uchazeč a nechá ji potvrdit řediteli školy. Na přihlášce se vyplňuje mj. OBOR VZDĚLÁNÍ - KÓD A NÁZEV = 79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Pokud dítě složí úspěšně přijímačky vyzvedne si u ředitele školy jeden ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který po vyplnění a potvrzení školou odevzá rodič na školu, kam se uchazeč dostal. Pokud se dítě dostane na dvě školy, rodiče vyberou jednu a tam zápisový lístek odevzdají.

2. stupeň ZŠ - spádovost

Po dlouholeté snaze ředitele školy o stanovení spádového obvodu pro žáky, kteří odcházejí na 2. stupeň ZŠ, se konečně zadařilo. Zastupitelstvo MHMP vydalo dne 24.11. 2016 usnesení, kterým pro kolodějské děti stanovilo spádovou školou - ZŠ ÚJEZD NAD LESY. Blíže viz. dále

RECYKLOHRANÍ

Pod mottem UKLIĎME SI SVĚT se naše škola zapojila do recyklačního programu Recyklohraní, pořáadného pod záštitou MŠMT. Máte možnost se zbavit starých baterií a tonerů i Vy. Dostali jsme i certifikát - viz. foto

ZAHRADA HROU - film

Prohlédněte si časosběrný dokument natáčený v letech 2013–2016 zachycuje příběh tří školních zahrad a jejich postupné proměny v „zahrady hrou“ pohledem hlavních protagonistů: zástupců škol, rodičů, architektů, výtvarníků a samozřejmě i dětí.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY

Projděte se krok za krokem naší školou a zahradou na linku - viz. dále...

Vytvořili jsme společenskou hru CESTA ZAHRADOU

Děti, učitelé a rodiče společně vytvořili rodinnou dobrodružnou stolní hru u příležitosti otevření nové školní zahrady. Potěšte hrou své děti, dárkem své přátelé nebo jen tak sami sebe. Zakoupením hry podpoříte aktivity dětí a splníte další jejich přání, protože výtěžek z prodeje bude věnován na pořízení trampolíny i stolu a stínění do venkovní učebny. Prodej hry probíhá ve školní družině a bližší informace k elektronickým objednávkám obdržíte u ředitele školy zskolodeje@email.cz nebo členů spolku Zažít SPOLU zazitspolu.spolek@gmail.com Děkujeme za Váš zájem

Proběhl ekonomický audit hospodaření naší školy

Jako každý rok jsme opět byli pochváleni - vše bez závad. Tomuto auditu nepodléhalo financování projektu proměny školní zahrady. Prohlédněte si poslední stránku zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření...

Podúčet KOLODĚJOVY ZAHRADY ŽIVOTA

19- 249 338 349 / 0800 Na tento účet posílejte pouze platby, týkající se zahrady, např. Vaše sponzorské dary apod.

ČÍSLA ÚČTŮ

PLATBA OBĚDŮ - 7034 - 249 338 349 / 0800 PLATBA ŠVP a jiné - 249 338 349 / 0800 ŽÁDNÝ JINÝ ÚČET PRO PLATBY ŠKOLY NEPOUŽÍVÁME!!!!!

Cyklisté do školního areálu nepatří...

Respektujte prosím zákaz vjezdu kol do areálu školy. Hrozí úraz malých dětí a možnost odcizení kola. Škola za ztrátu nenese zodpovědnost!!! Využijte stojany před vchody.

KONTEJNER NA STARÉ ODĚVY, OBUV, KABELKY, HRAČKY

Vážení rodiče, pokud se Vám doma "motá" nepotřebné, nemoderní, nenošené šatstvo, boty či kabelky nebo nehraje-li si již Vaše dítě s hračkami, můžete dvojnásobně pomoci. Prvotně míří šatstvo na charitu a hračky do dětských domovů a druhotně za každý nasbíraný kilogram dostane škola jednu korunu. Pomozte dvojnásobně! Vaše nepotřebné či zastaralé oděvy, boty či kabelky nabídněte pro charitativní účely. Nehraje si Vaše dítě s hračkami, nabídněte je dětským domovům, prostřednictvím sběrného kontejneru u hl. vchodu do areálu ZŠ a MŠ. Navíc, za každý odevzdaný kilogram dostane škola 1,- Kč.

STRAVOVACÍ KOMISE

Na základě Vašeho návrhu ze závěrečných dotazníků jsme realizovali STRAVOVACÍ KOMISI. Jejími členy je pan Trojan, zástupce za MŠ, paní Ženatá - zástupce za ZŠ (5. roč.) a paní učitelka Chalupská. Se svými náměty se můžete obracet na ně a komise prověří relevantnost připomínek ke školní kuchyni a obědům.

Jak nám zvoní?

Nezapomeňte, začínáme sice v 8.00 hodin, ale děti musí být na svém místě ve třídě již s prvním zvoněním, tj. v 7,55 hodin, kdy se hlavní vchod zamyká.

OMLUVNÝ LIST

Nejčastěji stahovaný dokument, který umožní uvolnit Vaše dítě z výuky na více než jeden den. Jednodenní omluvenky stačí zapsat do žákovských knížek či notýsku prvňáčka.

Objednání na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny

POZOR NOVINKA Pokud škola či rodina požadují vyšetření, stáhnou si rodiče z tohoto webu "Souhlas s vyšetřením", informují třídního pedagoga, který vyplní dotazník, jenž škola zašle na adresu poradny. RODIČE SAMI KONTAKTUJÍ MGR. KÖNIGOVOU A DOMLUVÍ SI SCHŮZKU!!!!!!

OTEVŘENÁ ŠKOLA

Otevřená nejen novým trendům výchovy a vzdělávání, ale i komunikaci s rodiči. Rodiče se kdykoli mohou přijít podívat přímo do hodin na výuku své ratolesti.

LOGO ŠKOLY

Z návrhů dětí, pedagogů i kolodějských občanů bylo hlasováním vybráno nové logo školy