ZŠ Praha - Koloděje

Informace

PRVNÍ DEN PRO PRVŇÁČKY

-8,00 hod sraz s aktovkami u školy a slavnostní přivítání -po přivítání odchod dětí do tříd, prohlídka třídy, rodiče - schůzka s paní vychovatelkou ve školní družině -následně se děti podívají do družiny a rodiče - schůzka s paní učitelkou ve třídě, převzetí pomůcek do 1.třídy Potom společný odchod dětí i rodičů na školní zahradu/ při nepříznivém počasí do tělocvičny/ a proběhne opožděný "zápis" formou zábavných her pro děti i rodiče - sestavování puzzle, chůze na chůdičkách, házení míčkem, kreslení křídami, skákání v pytlích, slalom na kolečkách apod. Proto doporučujeme vzít si 1. den i sportovní oblečení, popř. pevnou obuv.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, 1. září konečně začínáme... Před osmou hodinou si třídní učitelky seřadí svoje třídy a odebereme se na školní hřiště, kde proběhne slavnostní zahájení a přivítání našich nejmenších žáčků. Poté se děti odeberou do svých tříd, kde se dozvědí rozvrh, dostanou přihlášky do školní družiny a na obědy a vyrazí domů. Prvňáčci mají program bohatější.

1. TŘÍDNÍ SCHŮZKA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na první setkání s "Vaší" třídní učitelkou Mgr. Ivou Krčilovou - STŘEDA 24. 6. OD 17.30 HODIN V UČEBNĚ 5. TŘÍDY ZŠ.

GLOBAL TEACHER PRIZE CZECH REPUBLIC

Vážení rodiče, mezi 180 pedagogy z celé naší republiky jsem se přes 32 semifinalistů probojoval mezi prvních jedenáct finalistů...

Výuková videa pro český jazyk (nejen) třetího ročníku

I když on-line výuka skončila, třeba se někomu bude hodit připomenout si látku 3. ročníku na amatérských videích.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, vkládáme závazné soupisky přijatých a nepřijatých uchazečů do naší první třídy.

PIJEME OD KOLODĚJSKÉHO KOHOUTKA

Variace na aktivitu Skutečně zdravé školy pod názvem "Pijeme kohoutkovou".

Přechod na II. stupeň ZŠ

Velkým problémem pro naše žáky je přechod na II. stupeň ZŠ. Přeplněnost okolních škol neumožňuje přijetí všech našich dětí. Situaci si uvědomujeme a v příloze zasílám stanovisko našeho zřizovatele.

POZOR ZMĚNA V PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO!!!

Stravné se vybírá během školního roku bezhotovostně převodem na účet. Pokyny, jak zařídit převody (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku) dostanete písemně. Pozor, nově se platí školné a stravné zvlášť. Stravné: 7034-249338349/0800 Školné: 19-249338349/0800

GDPR pověřenec

Mail a telefon na školního GDPR pověřence naleznete v sekci KONTAKTY.

MAPA ŠKOLY

Vážení rodiče, i Vy jste se spolupodíleli na vytvoření Mapy školy, která nastiňuje klima naší školy. Díky projektu MAP Praha 21 tak máme možnost se objektivně podívat na to, jak si stojíme. Děkujeme za Vaše názory a na odkazu (viz. dále) se můžete s výsledky seznámit i Vy...

NENECH TO BÝT

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. Dítě se může přihlásit na stránkách www.nenechtobyt.cz, najít si naši školu a napsat svůj problém, se kterým se nechce svěřit doma či učiteli. Informace přijde do mailu řediteli školy, spolu s kvalifikovanými radami a návody jak problém řešit.

Máme radost z Kolodějovy zahrady života

Po dlouhých měsících tahanic se vše podařilo. Díky vstřícnosti Nadace Proměny, která změnu v projektu vykomunikovala s paní architektkou, nám bylo umožněno realizovat tři herní prvky. Díky tomu se podařilo skloubit přírodní prvky - kameny, kmeny - s atraktivním lanovým prvkem a houpačkami. Za pořízení lanového prvku patří velký dík našemu zřizovateli, který prvek věnuje dětem k Mezinárodnímu dni dětí. V současné době probíhají i jednání o tom, jak by měla vypadat nová plocha, která vznikne místo stávajícího asfaltového hřiště. Držte nám palce, i přes klacky, házené nám jednotlivci pod nohy, se pomalu ale jistě zahrada proměnila. Děti hrající si na písku, šplhající po kmeni, sedící na kamenech a fronta zájemců o lanové centrum svědčí o tom, že se děti podařilo všestranně uspokojit. A k tomu všemu jsme využili centrální pískovou plochu. Viz. foto

Demografická studie Prahy 21

Vážení rodiče, zajímá Vás, jaká je demografická situace v naší městské části? Díky projektu MAP se to dozvíte. Viz. dále

RECYKLOHRANÍ

Pod mottem UKLIĎME SI SVĚT se naše škola zapojila do recyklačního programu Recyklohraní, pořáadného pod záštitou MŠMT. Máte možnost se zbavit starých baterií a tonerů i Vy. Dostali jsme i certifikát - viz. foto

ZAHRADA HROU - film

Prohlédněte si časosběrný dokument natáčený v letech 2013–2016 zachycuje příběh tří školních zahrad a jejich postupné proměny v „zahrady hrou“ pohledem hlavních protagonistů: zástupců škol, rodičů, architektů, výtvarníků a samozřejmě i dětí.

Jak nám zvoní?

Nezapomeňte, začínáme sice v 8.00 hodin, ale děti musí být na svém místě ve třídě již s prvním zvoněním, tj. v 7,55 hodin, kdy se hlavní vchod zamyká.

OMLUVNÝ LIST

Nejčastěji stahovaný dokument, který umožní uvolnit Vaše dítě z výuky na více než jeden den. Jednodenní omluvenky stačí zapsat do žákovských knížek či notýsku prvňáčka.

Objednání na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny

Naši školu má na starosti paní psycholožka Mgr. Klára de Gray.

LOGO ŠKOLY

Z návrhů dětí, pedagogů i kolodějských občanů bylo hlasováním vybráno nové logo školy