ZŠ Praha - Koloděje

Informace

VÝSLEDKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY 2018

Blahopřeji všem olympionikům k účasti a umístění v přední části mezi 11616 účastníky.

Problémy s přihlášením do ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY

Vážení rodiče, některým z Vás se nedaří přihlásit do žákovské knížky. Problém již řeší technik DM Software. Chybu vytvořil počítač, protože před některá příjmení automaticky vložil mezeru. Díky tomu Vás program pod Vaším jménem nenašel, protože Vás má uložené pod MEZERA JMÉNO. V případě dalších problémů nás neváhejte kontaktovat, aby aplikace sloužila všem bez problémů.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

I letos se naše škola zúčastní Logické olympiády. Přihlásit své dítě ale musíte Vy na níže uvedeném odkazu. Členové Kroužku zábavné logiky se zúčastní automaticky. dále...

Nabídka zájmových kroužků

1. pololetí šk. roku 2018/2019 Nabídku jsme poslali v papírové podobě přes Vaše děti. Pro jistotu posíláme i v elektronické podobě.

GDPR - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a souhlas s focením

Vážení rodiče, náš pověřenec GDPR Vás prosí o vyplnění těchto souhlasů, který Vám Vaše děti přinesou domů v papírové podobě. Protože víme, jak někdy tyto dokumenty zapadnou, poskytujeme je i v elektronické podobě. Dokumenty prosím předat třídním učitelům.

Klub zábavné logiky a deskových her

Pro žáky třetích až pátých ročníků opět nabízíme BEZPLATNÝ klub, vedený ředitelem školy, který bude probíhat zase v pondělí od 13.00 a v pátek od 12.00 hodin v naší škole. První seznamovací schůzka proběhne v pondělí 10. září a pátek 14. září. Přihlašovat se můžete u ředitele školy. Každý klub bude naplněn do počtu 12 dětí, systémem "kdo dřív přijde..." Klubová setkání jsou 90 minutová a děti se seznámí se základními deskovými hrami - mlýn, dáma, šachy, společenské hry atd. atd.

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

Od 11. 9. můžete přihlásit své dítě do kroužku angličtiny s rodilým mluvčím v naší škole. Registrujte se prosím na www. easyspeak.cz Bližší informace mailem na info@easyspeak.cz nebo telefonem 773 138 533, 723 370 442 či 603 400 477

VERNISÁŽ DĚTSKÝCH PRACÍ

Tradiční rozloučení školy s rodiči proběhlo netradičně. Ve zbrusu nových prostorách podkroví školy byla nainstalována výstava dětských prací, okořeněná tanečním vystoupením loučících se páťáků. Děkujeme za návštěvu a přejeme hezké prázdniny. Prohlédněte si fotky, viz. dále

Závěrečný rodičovský dotazník

Vážení rodiče, mnohokrát děkuji Vám všem, kteří jste věnovali svůj čas a napsali jste nám své náměty, připomínky i pochvaly. Po třídních učitelkách jsem si podrobně prostudoval všechny odevzdané dotazníky (pouze 18 z celé školy) a Vašimi náměty se budeme dále zabývat. Moc děkuji a přeji krásné prázdniny a dovolené Mgr. Zdeněk Dolanský

JSME ODMĚNĚNI za aktivitu v Měsíci školních zahrad

Po celý květen bylo na školních zahradách na různých místech ČR živo. České školy se letos poprvé mohly zapojit do mezinárodní kampaně Měsíc školních zahrad, jejíž smyslem je motivovat učitele k tomu, aby vyšli s žáky ven. Do sdílené radosti ze vzdělávání dětí venku se zapojilo na desítek mateřských i základních škol.Nápad přenést Měsíc školních zahrad také do ČR, pochází od Nadace Proměny Karla Komárka, která je od loňského roku členem asociace ISGA. Na jeho přípravě se podíleli také další partnerské organizace zaměřené na širší využití školních zahrad a vzdělávání dětí venku - vzdělávací centrum TEREZA, Chaloupky o.p.s. a Lipka.Viz. dále

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Zajímají Vás termíny prázdnin? Čtěte viz. dále

GDPR pověřenec

Mail a telefon na školního GDPR pověřence naleznete v sekci KONTAKTY.

OUTDOOR CLASSROOM DAY - DEN PRÁZDNÝCH TŘÍD!

Jsme jediná škola v Praze, která se letos oficiálně i přes nepřízeň počasí zapojila do mezinárodního Dne prázdných tříd! Naše škola díky svojí Kolodějově zahradě života využívá zahradní pedagogiku často. Přesto jsme se přihlásili do mezinárodního dne, čehož si všimla i televize Barrandov! Její reportáž z dnešního dne na naší zahradě si můžete prohlédnout v archivu této televize, v sekci zpravodajství. Viz. dále... #OutdoorClassroomDay

PÁŤÁCI, BRAVO!!!

Osm z devíti uchazečů o osmiletá gymnázia uspělo!!! Devátý uchazeč podává odvolání - držíme palce. Blahopřeji žákům a děkuji paní učitelce třídní Mgr. Popelkové a kolegyni angličtinářce Mgr. Kyselové za skvěle odvedenou práci. Páťáci tak korunovali svůj úspěch i z testů Kalibro, kdy ve všech šesti testovaných oblastech byli vysoko nad celorepublikovým průměrem.

ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ POTRAVINY DO ČESKÝCH ŠKOL

Naše škola se zapojila do projektu Zdravé a bezpečné potraviny do českých školy, který byl realizován spolkem Skutečně zdravá škola s podporou Ministerstva zemědělství ČR. První aktivitou v této oblasti byl Žlutý den, o kterém se můžete podrobněji dočíst v záložce SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA.

Šikana a kyberšikana

V pondělí 16. dubna se žáci nejstaršího ročníku seznámili s pojmy šikana a kyberšikana a naučili se, jak se chovat, pokud by se jich tento problém týkal. Díky grantu, který naše škola získala, byl tento program pro děti bezplatný. Foto viz. dále

Radost skřítka Koloděje

V pondělí 16. dubna obohatil naši venkovní učebnu v Kolodějově zahradě života, realizované díky Nadaci Proměny, mobiliář, který je plně v souladu s návrhem paní architektky Steinbachové. I když poprchávalo, naši čtvrťáci si nenechali ujít možnost, aby jako první zasedli a přečetli si část textu ze svých čítanek. Nakonec rozum zvítězil a utekli jsme zpátky do tepla a sucha naší třídy. Fotky viz. dále

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

Pro školní rok 2018/19 se dostavilo k zápisu 42 rodičů. Z tohoto počtu udělil ředitel školy šest odkladů povinné školní docházky. Po losování, které rozhodovalo, bylo přijato 24 dětí s trvalým pobytem v Kolodějích. Na pět kolodějských uchazečů se štěstí neusmálo a budou moci chodit do ZŠ v Újezdě nad Lesy. Mimo tuto pětici nebylo přijato ještě sedm uchazečů, kteří neměli trvalý pobyt ve spádové oblasti naší školy. Podrobný seznam viz. dále

DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče, ze školních informací již víte, že s velkou pravděpodobností, blížící se jistotě, se letos nedostanou do první třídy naší školy všichni zájemci. Budeme muset losovat a přibližně pět až šest dětí nebudeme moci přijmout. Pro ulehčení této nesnadné životní situace se okamžitě rozběhla jednání, nejprve na úrovni ředitelů kolodějské a újezdské školy a následně na úrovni zřizovatelů. Výsledkem je podepsaná dohoda,oběma paní starostkami, která našim nepřijatým dětem zajišťuje přijetí v 1. třídě Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy. Text dohody viz. dále...

Rozpočet 2018

Na provoz školy získáme od zřizovatele opět větší částku než vloní - 950 000,- Kč. Viz. dále...

Naše školní kuchyně na obrazovkách ČT

Díky snaze naší školy dosáhnout na stříbrnou medaili v projektu Skutečně zdravá škola jsme se zapojili do aktivity Miluji jídlo - neplýtvám. Naší aktivity si všimli i redaktoři České televize, prohlédněte si šot - viz. dále.

Klub zábavné logiky a deskových her

Soupisky přijatých dětí - viz. dále.

TESTOVÁNÍ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Pátý ročník skládal on-line testy z českého a anglického jazyku a z kombinovaných výchov. Oproti ostatním testovaným školám jsme nadprůměrní. Dobré výsledky tak dokumentují i úspěch sedmičky uchazečů o osmiletá gymnázia, z nichž čtveřice byla úspěšná na obou gymnáziích, kam se hlásila.

MAPA ŠKOLY

Vážení rodiče, i Vy jste se spolupodíleli na vytvoření Mapy školy, která nastiňuje klima naší školy. Díky projektu MAP Praha 21 tak máme možnost se objektivně podívat na to, jak si stojíme. Děkujeme za Vaše názory a na odkazu (viz. dále) se můžete s výsledky seznámit i Vy...

NENECH TO BÝT

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. Dítě se může přihlásit na stránkách www.nenechtobyt.cz, najít si naši školu a napsat svůj problém, se kterým se nechce svěřit doma či učiteli. Informace přijde do mailu řediteli školy, spolu s kvalifikovanými radami a návody jak problém řešit.

Máme radost z Kolodějovy zahrady života

Po dlouhých měsících tahanic se vše podařilo. Díky vstřícnosti Nadace Proměny, která změnu v projektu vykomunikovala s paní architektkou, nám bylo umožněno realizovat tři herní prvky. Díky tomu se podařilo skloubit přírodní prvky - kameny, kmeny - s atraktivním lanovým prvkem a houpačkami. Za pořízení lanového prvku patří velký dík našemu zřizovateli, který prvek věnuje dětem k Mezinárodnímu dni dětí. V současné době probíhají i jednání o tom, jak by měla vypadat nová plocha, která vznikne místo stávajícího asfaltového hřiště. Držte nám palce, i přes klacky, házené nám jednotlivci pod nohy, se pomalu ale jistě zahrada proměnila. Děti hrající si na písku, šplhající po kmeni, sedící na kamenech a fronta zájemců o lanové centrum svědčí o tom, že se děti podařilo všestranně uspokojit. A k tomu všemu jsme využili centrální pískovou plochu. Viz. foto

Demografická studie Prahy 21

Vážení rodiče, zajímá Vás, jaká je demografická situace v naší městské části? Díky projektu MAP se to dozvíte. Viz. dále

ZÍSKALI JSME BRONZOVOU MEDAILI

Naše úsilí v projektu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA přineslo první úspěch. Získali jsme bronzovou medaili. A další výzva? Stát se první pražskou základní školou, která získá stříbrnou medaili...

ZMĚNA ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se v posledních měsících velmi rozšířily neomluvené pozdní příchody do školy a extrémně se rozšířilo neplnění školních povinností - nenosení školních pomůcek, učebnic, plnění domácích úkolů, přijali jsme na pololetní pedagogické radě, dne 19. ledna 2017, následující opatření, od kterého si slibujeme výrazné zlepšení stavu, se kterým nejsme spokojeni. Viz. dále...

Aplikace KOLODĚJE do Vašich mobilů

Zajímá Vás dění ve škole a nejsou Vám lhostejné události v obci.Stáhněte si z portálu GOOGLE PLAY nebo APP STORE bezplatnou aplikace KOLODĚJE. Stojí za to...

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Přihlášky jsou k vyzvednutí u ředitele školy (max. 2 ks). Přihlášku, včetně klasifikace na zadní straně, vyplňuje uchazeč a nechá ji potvrdit řediteli školy. Na přihlášce se vyplňuje mj. OBOR VZDĚLÁNÍ - KÓD A NÁZEV = 79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Pokud dítě složí úspěšně přijímačky vyzvedne si u ředitele školy jeden ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který po vyplnění a potvrzení školou odevzá rodič na školu, kam se uchazeč dostal. Pokud se dítě dostane na dvě školy, rodiče vyberou jednu a tam zápisový lístek odevzdají.

2. stupeň ZŠ - spádovost

Po dlouholeté snaze ředitele školy o stanovení spádového obvodu pro žáky, kteří odcházejí na 2. stupeň ZŠ, se konečně zadařilo. Zastupitelstvo MHMP vydalo dne 24.11. 2016 usnesení, kterým pro kolodějské děti stanovilo spádovou školou - ZŠ ÚJEZD NAD LESY. Blíže viz. dále

RECYKLOHRANÍ

Pod mottem UKLIĎME SI SVĚT se naše škola zapojila do recyklačního programu Recyklohraní, pořáadného pod záštitou MŠMT. Máte možnost se zbavit starých baterií a tonerů i Vy. Dostali jsme i certifikát - viz. foto

ZAHRADA HROU - film

Prohlédněte si časosběrný dokument natáčený v letech 2013–2016 zachycuje příběh tří školních zahrad a jejich postupné proměny v „zahrady hrou“ pohledem hlavních protagonistů: zástupců škol, rodičů, architektů, výtvarníků a samozřejmě i dětí.

Jak nám zvoní?

Nezapomeňte, začínáme sice v 8.00 hodin, ale děti musí být na svém místě ve třídě již s prvním zvoněním, tj. v 7,55 hodin, kdy se hlavní vchod zamyká.

OMLUVNÝ LIST

Nejčastěji stahovaný dokument, který umožní uvolnit Vaše dítě z výuky na více než jeden den. Jednodenní omluvenky stačí zapsat do žákovských knížek či notýsku prvňáčka.

Objednání na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny

Naši školu má na starosti paní psycholožka Mgr. Klára de Gray.

OTEVŘENÁ ŠKOLA

Otevřená nejen novým trendům výchovy a vzdělávání, ale i komunikaci s rodiči. Rodiče se kdykoli mohou přijít podívat přímo do hodin na výuku své ratolesti.

LOGO ŠKOLY

Z návrhů dětí, pedagogů i kolodějských občanů bylo hlasováním vybráno nové logo školy