ZŠ Praha - Koloděje

Informace

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLNÍ KOLO

I v letošním školním roce si mohou dětští šikulové poměřit své logické myšlení ve školním kole LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Zájemce prosím zaregistrujte, viz. informační leták. OLYMPIÁDA PAK PROBĚHNE VE ŠKOLNÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNĚ, termíny budou včas sděleny.

POZOR ZMĚNA V PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO!!!

Stravné se vybírá během školního roku bezhotovostně převodem na účet. Pokyny, jak zařídit převody (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku) dostanete písemně. Pozor, nově se platí školné a stravné zvlášť. Stravné: 7034-249338349/0800 Školné: 19-249338349/0800

Zahájení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, srdečně Vás vítám do nového školního roku. Průběh prvního školního dne bude tradiční. V 8.00 hodin se žáci shromáždí (pod vedením svých třídních učitelek) na školním hřišti, kde proběhne slavnostní přivítání našich prvňáčků. Poté se děti odeberou do svých tříd. Rodiče prvňáčků obdrží informace o školní družině a školní jídelně. Nabídku zájmových kroužků dostanou děti v prvních dnech školní docházky. Informace bude i na webu školy.

OUTDOOR CLASROOM DAY 2019

Vloni jediná škola v Praze, letos dva pražští účastníci, viz.dále

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ranní + 1. oddělení - 602149554 2. + 3. oddělení - 602385116

TŘÍDNÍ SCHŮZKA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

10. června 2019 v 17 hodin proběhnou první schůzky rodičů budoucí 1.A a 1.B. Těšíme se na Vás

Multifunkční učebna

Díky projektu spolufinancovanému Evropskou unií - OP Praha - pól růstu ČR - vzniká v naší základní škole multifunkční učebna, která bude využívána pro výuku matematiky, polyfunkční výuky a přírodních věd. Již máme židličky, 10. ledna byla dokončena tabule s dataprojektorem a začne se navážet vybavení skříněmi, stoly, ponky a katedrou. Prohlédněte si fotodokumentaci - viz. dále.

ZELENINOVÉ STIPENDIUM

Trojice našich žáků bude mít příští kalendářní rok obědy ve škole zdarma. Ekofarma Rohoznice, náš dodavatel zeleniny a ovoce, vyhlásila soutěž,kterou se třem našim žákům podařilo vyhrát...

GDPR - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a souhlas s focením

Vážení rodiče, náš pověřenec GDPR Vás prosí o vyplnění těchto souhlasů, který Vám Vaše děti přinesou domů v papírové podobě. Protože víme, jak někdy tyto dokumenty zapadnou, poskytujeme je i v elektronické podobě. Dokumenty prosím předat třídním učitelům.

JSME ODMĚNĚNI za aktivitu v Měsíci školních zahrad

Po celý květen bylo na školních zahradách na různých místech ČR živo. České školy se letos poprvé mohly zapojit do mezinárodní kampaně Měsíc školních zahrad, jejíž smyslem je motivovat učitele k tomu, aby vyšli s žáky ven. Do sdílené radosti ze vzdělávání dětí venku se zapojilo na desítek mateřských i základních škol.Nápad přenést Měsíc školních zahrad také do ČR, pochází od Nadace Proměny Karla Komárka, která je od loňského roku členem asociace ISGA. Na jeho přípravě se podíleli také další partnerské organizace zaměřené na širší využití školních zahrad a vzdělávání dětí venku - vzdělávací centrum TEREZA, Chaloupky o.p.s. a Lipka.Viz. dále

GDPR pověřenec

Mail a telefon na školního GDPR pověřence naleznete v sekci KONTAKTY.

ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ POTRAVINY DO ČESKÝCH ŠKOL

Naše škola se zapojila do projektu Zdravé a bezpečné potraviny do českých školy, který byl realizován spolkem Skutečně zdravá škola s podporou Ministerstva zemědělství ČR. První aktivitou v této oblasti byl Žlutý den, o kterém se můžete podrobněji dočíst v záložce SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA.

Radost skřítka Koloděje

V pondělí 16. dubna obohatil naši venkovní učebnu v Kolodějově zahradě života, realizované díky Nadaci Proměny, mobiliář, který je plně v souladu s návrhem paní architektky Steinbachové. I když poprchávalo, naši čtvrťáci si nenechali ujít možnost, aby jako první zasedli a přečetli si část textu ze svých čítanek. Nakonec rozum zvítězil a utekli jsme zpátky do tepla a sucha naší třídy. Fotky viz. dále

MAPA ŠKOLY

Vážení rodiče, i Vy jste se spolupodíleli na vytvoření Mapy školy, která nastiňuje klima naší školy. Díky projektu MAP Praha 21 tak máme možnost se objektivně podívat na to, jak si stojíme. Děkujeme za Vaše názory a na odkazu (viz. dále) se můžete s výsledky seznámit i Vy...

NENECH TO BÝT

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. Dítě se může přihlásit na stránkách www.nenechtobyt.cz, najít si naši školu a napsat svůj problém, se kterým se nechce svěřit doma či učiteli. Informace přijde do mailu řediteli školy, spolu s kvalifikovanými radami a návody jak problém řešit.

Máme radost z Kolodějovy zahrady života

Po dlouhých měsících tahanic se vše podařilo. Díky vstřícnosti Nadace Proměny, která změnu v projektu vykomunikovala s paní architektkou, nám bylo umožněno realizovat tři herní prvky. Díky tomu se podařilo skloubit přírodní prvky - kameny, kmeny - s atraktivním lanovým prvkem a houpačkami. Za pořízení lanového prvku patří velký dík našemu zřizovateli, který prvek věnuje dětem k Mezinárodnímu dni dětí. V současné době probíhají i jednání o tom, jak by měla vypadat nová plocha, která vznikne místo stávajícího asfaltového hřiště. Držte nám palce, i přes klacky, házené nám jednotlivci pod nohy, se pomalu ale jistě zahrada proměnila. Děti hrající si na písku, šplhající po kmeni, sedící na kamenech a fronta zájemců o lanové centrum svědčí o tom, že se děti podařilo všestranně uspokojit. A k tomu všemu jsme využili centrální pískovou plochu. Viz. foto

Demografická studie Prahy 21

Vážení rodiče, zajímá Vás, jaká je demografická situace v naší městské části? Díky projektu MAP se to dozvíte. Viz. dále

Aplikace KOLODĚJE do Vašich mobilů

Zajímá Vás dění ve škole a nejsou Vám lhostejné události v obci.Stáhněte si z portálu GOOGLE PLAY nebo APP STORE bezplatnou aplikace KOLODĚJE. Stojí za to...

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

Přihlášky jsou k vyzvednutí u ředitele školy (max. 2 ks). Přihlášku, včetně klasifikace na zadní straně, vyplňuje uchazeč a nechá ji potvrdit řediteli školy. Na přihlášce se vyplňuje mj. OBOR VZDĚLÁNÍ - KÓD A NÁZEV = 79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Pokud dítě složí úspěšně přijímačky vyzvedne si u ředitele školy jeden ZÁPISOVÝ LÍSTEK, který po vyplnění a potvrzení školou odevzá rodič na školu, kam se uchazeč dostal. Pokud se dítě dostane na dvě školy, rodiče vyberou jednu a tam zápisový lístek odevzdají.

2. stupeň ZŠ - spádovost

Po dlouholeté snaze ředitele školy o stanovení spádového obvodu pro žáky, kteří odcházejí na 2. stupeň ZŠ, se konečně zadařilo. Zastupitelstvo MHMP vydalo dne 24.11. 2016 usnesení, kterým pro kolodějské děti stanovilo spádovou školou - ZŠ ÚJEZD NAD LESY. Blíže viz. dále

RECYKLOHRANÍ

Pod mottem UKLIĎME SI SVĚT se naše škola zapojila do recyklačního programu Recyklohraní, pořáadného pod záštitou MŠMT. Máte možnost se zbavit starých baterií a tonerů i Vy. Dostali jsme i certifikát - viz. foto

ZAHRADA HROU - film

Prohlédněte si časosběrný dokument natáčený v letech 2013–2016 zachycuje příběh tří školních zahrad a jejich postupné proměny v „zahrady hrou“ pohledem hlavních protagonistů: zástupců škol, rodičů, architektů, výtvarníků a samozřejmě i dětí.

Jak nám zvoní?

Nezapomeňte, začínáme sice v 8.00 hodin, ale děti musí být na svém místě ve třídě již s prvním zvoněním, tj. v 7,55 hodin, kdy se hlavní vchod zamyká.

OMLUVNÝ LIST

Nejčastěji stahovaný dokument, který umožní uvolnit Vaše dítě z výuky na více než jeden den. Jednodenní omluvenky stačí zapsat do žákovských knížek či notýsku prvňáčka.

Objednání na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny

Naši školu má na starosti paní psycholožka Mgr. Klára de Gray.

OTEVŘENÁ ŠKOLA

Otevřená nejen novým trendům výchovy a vzdělávání, ale i komunikaci s rodiči. Rodiče se kdykoli mohou přijít podívat přímo do hodin na výuku své ratolesti.

LOGO ŠKOLY

Z návrhů dětí, pedagogů i kolodějských občanů bylo hlasováním vybráno nové logo školy