ZŠ Praha - Koloděje

STRAVOVACÍ KOMISE

Spojení:

·         za MŠ – pan Trojan – 724321526

·         za ZŠ – paní Ženatá - 731648037

 

·         za pedagogy – pí. uč. Chalupská – 728273472, 

za vza vedení školy - pí. Volemanová a p. řed. Dolanský

 

 

 

za 

Zpět