ZŠ Praha - Koloděje

Abyste se nám v nových prostorách neztratili...

•MŠ – nová budova, 212245760,739095355
•1.+2.odd. družiny – v prostoru bývalé MŠ, vchod i zvonek z boku budovy, 281971019
•3. odd. družiny – v podkroví budovy, zvonek na bráně do areálu, 704729483
•pí. Volemanová – zezadu budovy, okno vlevo od vstupu do školní kuchyně, zaklepejte, 281971085
•ředitelna – v 1. p. prostor bývalé sborovny, 603870762

Zpět