ZŠ Praha - Koloděje

Vytvořili jsme společenskou hru CESTA ZAHRADOU

Máte rádi dobrodružství, chcete si zahrát na objevitele a dozvědět se,

kde je na školní zahradě stopa a poklad skřítka Koloděje?

 

Připravili jsme pro všechny holky a kluky zábavnou hru CESTA ZAHRADOU!

Na své dobrodružné cestě zahradou se dozvíš o mocných živlech, kouzlu vlastní fantazie, o zákonitostech přírody nebo po kom se jmenují Koloděje, či co to může být loukoťové kolo.

Najdeš třeba zlato nebo poklad ukrytý v zahradě?

Vezmi mámu, tátu a objevte tajemství a příběh této zahrady přírodě blízké.

 

logo nove s cestou.jpg

Na vytvoření návodu hry se podíleli žáci, učitelé i rodiče ZŠ a MŠ Koloděje. Děti a vychovatelky ze školní družiny hru testovaly a kompletovaly. Ilustrace herního plánu pochází z dílny výtvarnice Vladěny Doleželové. Grafiku a dotvoření pravidel hry zpracovala fotografka Darina Vlčková. Iniciátorem hry je spolek Zažít SPOLU, z.s. Figurky s kostkou pochází z chráněných dílen, které nabízí pod jednou střechou projekt Vedlesebe. Firma TOMOS Praha, a.s. přispěla na reprodukci 200 ks her.

 

Zakoupením hry podpoříte aktivity dětí základní a mateřské školy.

Cena 179,- Kč

      Za Váš příspěvek děkujeme:)


Škole byla schválena benefiční sbírka: 

Věc: Osvědčení  
         Magistrát hlavního města Prahy   o s v ě d č u j e   podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě:  
Základní škola a mateřská škola Koloděje, se sídlem Lupenická 20/6, PSČ 190 16, Praha 9 – Koloděje, IČO 70908133,    
že přijal dne 10. května 2016  o z n á m e n í   o konání veřejné sbírky, doplněné dne 16. května 2016, k získání peněžitých příspěvků na dokončení realizace komunitního projektu proměny školní zahrady „Kolodějovy zahrady života“, dle architektonického projektu MgA. Steinbachové a na údržbu a rozvoj této zahrady. Cílem sbírky je podporovat netradiční formy výuky v oblasti environmentálního vzdělávání dětí a žáků prostřednictvím přeměny této školní zahrady.  
Veřejnou sbírku lze konat na území České republiky od 12. června 2016 na dobu neurčitou.          

Veřejná sbírka bude prováděna:  
 - shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 23) zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky (účet č. 29249338349/0800 Česká spořitelna, a.s.), v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, - prodejem předmětů jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (výše příspěvku bude činit vždy 25 % z prodejní ceny předmětu) podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. Při provádění sbírky prodejem předmětů je pořadatel sbírky povinen postupovat v souladu s ustanovením § 12 zákona o veřejných sbírkách a zároveň dle § 15 zákona o veřejných sbírkách, nesmí být sbírka konána v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných prostorách je možno sbírku konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele. - prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenky (výše příspěvku bude činit vždy 25 % z prodejní ceny vstupenky) podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) citovaného zákona o veřejných sbírkách. Při provádění sbírky prodejem vstupenek je pořadatel sbírky povinen postupovat v souladu s ustanovením § 13 zákona o veřejných sbírkách a zároveň dle § 15 zákona o veřejných sbírkách, nesmí být sbírka konána v prostředcích veřejné dopravy a prostorách pro cestující, v jiných veřejně přístupných prostorách je možno sbírku konat jen se souhlasem jejich provozovatele nebo majitele.    
       
                                                                                                        JUDr. Soňa Thuriová                                                                                                                                                    ředitelka odboru  

Zpět