ZŠ Praha - Koloděje

Výsledky evaluačního dotazníku od rodičů

 

RODIČOVSKÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK

 

 

vyhodnocení za celou školu

 

V letošním školním roce jste nám, vážení rodiče, vrátili 57 dotazníků – což je 50%.

1. třída –    16 x

2.A třída –   5 x

2.B třída -  12 x

3. třída –    11 x

4. třída -       7 x

5. třída -       6 x

 

 

ANO

NEVÍM

NE

1.

Škola dobře informuje o své činnosti, mám dostatek informací o svém dítěti

1.

13

2

1

2. A

5

0

0

2. B

11

1

0

3.

9

1

0

4.

6

0

1

5.

6

0

0

2.

Kontaktů rodičů a školy je dostatek

15

1

0

5

0

0

10

2

0

11

0

0

6

1

0

6

0

0

3.

Dítě se ve škole cítí bezpečně

16

0

0

5

0

0

10

2

0

11

0

0

6

0

1

6

0

0

4.

Dítě chodí do školy rádo

15

1

0

5

0

0

10

0

2

11

0

0

5

2

0

6

0

0

5.

Nabídka zájmových kroužků je dostatečná

15

0

1

4

1

0

10

1

1

11

0

0

2

3

1

6

0

0

6.

Způsob výuky mi vyhovuje

15

0

1

4

0

0

11

0

0

11

0

0

6

0

1

6

0

0

7.

Jsem spokojen s prací vychovatelek v družině

14

2

0

5

0

0

10

0

1

10

0

1

2

0

0

-

-

-

8.

Mnohokrát jste nám napsali, že jste spokojeni se všemi předměty – díky.

Vypište, s výukou kterých předmětů jste nejvíce spokojeni

 ČJ, MAT, PRV

ČJ, MAT, TV

MAT, ČJ, PRV

MAT, ČJ, AJ

ČJ, MAT, VL

ČJ, AJ, VL

9.

Většinou jste nevyplnili žádný neoblíbený předmět - děkujeme

Vypište, s výukou kterých předmětů jste nejméně spokojeni

2x PRV, 1x VV

-,-,-

PRV, VV, PV

HV, PRV, TV

VL, ČJ, PŘ

HV

 

ANO

NEVÍM

NE

10.

Jsem spokojen s prací třídního učitele (komunikace, vstřícnost, motivace...)

15

0

1

3

1

0

11

0

0

9

1

0

6

0

1

6

0

0

11.

Jsem spokojen s prací pedagoga učícího mé dítě. Prosíme, oznámkujte jako ve škole od 1 – 5.

a)

pí. uč. Šťovíčková

VLASTNÍ TŘÍDA

Z OSTATNÍCH TŘÍD

1,26

 

b)

pí. uč. Miklová

1,08

 

c)

pí. uč. Kyselová

1,28

1,50

d)

pí. uč. Kubínová

1,00

 

e)

p. řed. Dolanský

1,08

f)

pí. uč. Kuchařová

1,04

 

g)

pí. uč. Popelková

1,00

1,12

g)

pí. uč. Novotná

1,16

2,00

19.

Jsem spokojen se šk. kuchyní

13

2

2

3

0

2

9

3

0

8

2

0

0

2

5

4

2

0

20.

Jsem spokojen s vybaveností školy

7

2

1

4

1

0

5

3

1

8

0

0

3

1

1

1

3

1

21.

Na Školskou radu jste se obrátili

2x stejný rodič

1x

0

0

1x

1x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osobně

22.

Služeb Školské rady jste využili formou

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

23.

V případě, že jste využili služeb Školské rady, byli jste s prací zástupců spokojeni?

ano

ne

 

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

 

                 

 

Vážení rodiče, děkujeme všem za vyplnění tohoto dotazníku a moc děkujeme i Vám, kdož jste nám napsali své připomínky, náměty, kritiky i pochvaly. Vše stálo za zamyšlení a je podkladem pro další zlepšování naší práce.

 

Osobně jsem si přečetl všechny Vaše náměty, pochvalná i kritická slova.

Dovolte mi, stručně okomentovat nejčastěji se objevující připomínky:

 

 • Zahrada - Nejvíce kritiky se sneslo na nedostatek herních prvků na zahradě. V projektu herní prvky byly, avšak nedostatek financí je již neumožnil realizovat. Ve spolupráci s paní architektkou a hlavně naším zřizovatelem se postupně pokusíme napravovat. Protože dva roky zahrada nefungovala, nepořizovali jsme ani nové drobné herní či sportovní pomůcky. V září budou zakoupeny.
 • Kritika zazněla na vybavenost tělocvičny. Tělocvična se začala zcela rekonstruovat, což můžete vidět jejími okny. Teprve do tohoto „nového“ prostoru můžeme zakoupit šplhací tyče či lana, protože stropy (na jejich uchycení) se rovněž rekonstruovaly. Vzhledem k velikosti nářaďovny jsme limitováni prostorem…
 • Elektronické informace
  • žákovské knížky – vzhledem k tomu, že dáváme na třídní weby informace o třídních akcích, které nás čekají, a přesto se setkáváme s tím, že rodiče o akcích nevědí, protože web nesledují, zůstaneme u klasických papírových žákovských knížek, ty vidí rodiče častěji...
  • zasílat informace na soukromé maily – pokud se jdu podívat na maily a jsem na netu, není problém se podívat na školní web, kde informace jsou. O zasílání informací na mail neuvažujeme.
 • Školní kuchyně – děti jsou hladové… Jak které. Ty, které z polévek ochutnají alespoň několik lžic a nejdou ji hned vrátit bez ochutnání a ty děti, které snědí hlavní jídlo nemohou být hladové. Setkáváme se s tím, že jídlo je chuťově vynikající, ale když dítě jídlo nezná z domova, tak je ani neochutná a rychle ho vrátí, netknuté.  My děti do jídla nenutíme, ale nabádáme je, aby alespoň část pokrmu snědly. Díky zapojení do projektu Skutečně zdravá škola můžeme reagovat na sezonní nabídku potravin, potraviny od českých farmářů, eliminovali jsme „éčka a podobné příměsi“, využíváme svoje bylinky a máme přístup k množství vzorových jídelníčků. Máme rovněž splněny všechny normy (bohužel stále ještě závazně platného) spotřebního koše potravin. Další drobné připomínky jsme probrali s paní Volemanovou – nákup kvalitnějšího masa, zrušení balíčků apod.
 • Matematika prof. Hejného – náš pedagogický sbor prochází dlouhodobým školením o této metodě. Jednotlivé prvky z této výuky proto průběžně zařazujeme ve všech třídách již nyní a jedna naše třída pracuje dle této metody kompletně.
 • Jiné učebnice angličtiny – výběr záleží na vyučujících jazyka
 • Rozšířit hodiny TV – bylo by dobré, avšak, přidáme-li hodinu TV, musíme ubrat nějakou jinou hodinu, není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá…
 • Zájmové kroužky – snažíme se nabídnout bohatou škálu kroužků. Problém je v tom, že pro otevření kroužku je stanoven minimální počet 8 dětí. Při bohaté nabídce dojde k tomu, že se děti rozptýlí do množství kroužků a nenaplní minimální počty. V září se opět pokusíme v jedné nabídce Vás oslovit.
 • Školská rada – o činnosti školské rady se můžete dočíst na webu školy. Své povinnosti, v souladu se Školským zákonem, splnila. Pokud se na ni neobrací rodiče s řešením nějakého problému, není potřeba, aby se rada scházela vícekrát. Při nové volbě ŠR – po skončení příštího školního roku – akceptuji připomínku o větší transparentnosti při volbě z řad rodičů. Hlasovací lístky budou očíslovány.
 • Není pravda:
  • si učitelé ulehčují na škole v přírodě práci za peníze rodičů tím, že jsou nasmlouvání instruktoři. Předpokládám, že nikdo z Vás by nechtěl pracovat s dětmi od budíčku v 7.00 hodin do večerky 21.30 hodin, kdy pracují denní vychovatelé a od 21.30 – 7.00, kdy pracuje noční hlídač.
  • rodiče zaplatili učitelům výlet na Červenou Lhotu, tím, že byli u dětí přítomni instruktoři. Jde o pracovníky pořádající agentury, která pro děti zajistila jak prohlídku, dopravu, tak program…
  • že se nevařila jídla, která v dětském hlasování vyhrála
  • ve školské radě mohou být nezletilí zástupci – žáci
  • paní kuchařky jsou arogantní a nevstřícné k dětem
 • Něco neovlivníme
  • velikost šaten
  • malé WC v přízemí

 

Zpět