ZŠ Praha - Koloděje

Názory dětí nás také zajímají...

 

 

Autoevaluační dotazník 2015-16

 

Pro žáky:

ne

nevím

ano

Chodíš do školy rád/a?

1.

0

0

20

2.A

1

10

5

2.B

1

1

17

3.

1

2

14

4.

1

11

7

5.

10

0

5

Důvěřuješ svému třídnímu učiteli?

0

4

16

0

3

13

0

1

18

0

0

17

0

1

18

0

0

15

Je tvůj třídní učitel spravedlivý?

0

2

18

0

4

12

0

1

18

0

2

13

0

4

15

0

1

14

Požádáš o pomoc, v případě potřeby, i ostatní učitele?

0

2

18

5

6

5

2

3

14

1

4

12

3

2

14

1

0

14

Líbí se ti tvoje učebna?

0

0

20

0

7

9

0

5

14

0

2

15

2

4

13

2

0

13

Nudíš se při vyučování?

16

1

3

8

6

2

16

1

2

11

3

3

9

8

2

6

4

5

Posmívají se ti děti, když něco nevíš nebo špatně odpovíš?

12

3

5

8

5

3

13

3

3

7

1

9

9

4

5

7

6

3

Které předměty máš nejraději?

TV

VV

MAT

VV

HV

TV

TV

MAT

HV

TV

MAT

VV

ČJ

TV

HV

TV

VV

MAT

Které předměty nemáš rád?

ČJ

MAT

PRV

ČJ

MAT

PRV

PRV

ČJ

VV

ČJ

PRV

MAT

MAT

VL

AJ

MAT

ČJ

 

Děkujeme za všechny vaše dotazníky. I názory dětí nás zajímají, všechny připomínky jsem si osobně přečetl a třídní učitelé znají názory dětí ze svých tříd.

 

 

Mgr. Zdeněk Dolanský – ředitel školy

 

 

Zpět