ZŠ Praha - Koloděje

2. stupeň ZŠ - spádovost

Veškeré informace si můžete pročíst na níže uvedeném linku. Konkrétně v příloze č. 1 k Usnesení.

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=382212

Tímto ustanovením se nemění právo rodičů na výběr druhostupňové školy. Pouze je stanovena spádová škola, kam se v případě neúspěchu na jiných školách můžete obrátit. Dle informace od vedení újezdské školy je v příštím i dalších letech kapacita v šestých ročnících volná a měli by být přijati všichni zájemci z Koloděj.

Zpět