ZŠ Praha - Koloděje

JAK DÁT ŠANCI PŘEŽÍT?

Jak dát šanci přežít ?
Městská část Praha – Koloděje a Ústav metodiky první pomoci z.ú.
pořádají v ZŠ a MŠ Koloděje veřejnou přednášku o poskytování neodkladné první pomoci. Věděli jste že v Praze přežívá resuscitaci nejvíce pacientů z celého světa? Těšíme se na lektory Ústavu metodiky první pomoci, protože se něco dozvíme a také si vyzkoušíme, co udělat pro to, abychom těm, kdo naši pomoc potřebují, dali co možná největší šanci na další kvalitní život.
Termín konání:
9. 12. 2016 v naší mateřské škole a
15. 12. 2016 pro všechny žáky naší školy
Setkání a odborný program se uskuteční pod záštitou MČ Praha - Koloděje a za finanční podpory
hl. m. Prahy. Odborný program zajišťují pracovníci Ústavu metodiky první pomoci z.s. – specialisté v oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof s dlouholetou praxí v přednemocniční neodkladné péči u zdravotnické záchranné služby.

Zpět