ZŠ Praha - Koloděje

ZMĚNA ŠKOLNÍHO ŘÁDU

Upravili jsme článek X, odst. 8 našeho školního řádu a přidali jsme bod 8.1.5:

 

8.1.5  Stupnice kázeňských opatření při pozdních příchodech a opakovaném zapomínání:

o  3 pozdní příchody – poznámka do ŽK

o  6 pozdních příchodů – NTU

o  9 pozdních příchodů  - TD

o  12 pozdních příchodů – ŘD

Při omluvě od zákonného zástupce se pozdní příchod nepočítá.

Při opakovaném zapomínání:

o  NTU – za 10 zapomenutí

o  TD – za 20 zapomenutí

o  ŘD – za 30 zapomenutí

o  Snížený stupeň z chování – za 40 zapomenutí

Eviduje se každé zapomenutí pomůcek, učebnic, domácího úkolu apod.

Platnost tohoto článku bude po projednání ve Školské radě od 13. února 2017.

Zpět