ZŠ Praha - Koloděje

2. kolo losování o přijetí mimokolodějských uchazečů

 

Protokol z druhého kola losování o přijetí mimokolodějských uchazečů

            Při důsledné kontrole zapsaných dětí jsme zjistili, že jedno dítě jsme mylně považovali za kolodějské. Díky tomu je přijato nikoli devatenáct, ale osmnáct dětí ze spádového obvodu školy.

            Na toto jedno uvolněné místo proběhlo druhé kolo losování, kam byla vložena čísla uchazečů, kteří nebyli vylosováni v prvním kole a přibylo tam číslo výše zmiňovaného dítěte.

            Z losování je pořízen i videozáznam, který je uložen na https://youtu.be/jHJAloOCtAM

Termín losování: 6. dubna v 10.45 hodin

Místo losování: sborovna ZŠ a MŠ Koloděje

Losování proběhlo za přítomnosti: ředitele školy Mgr. Zdeňka Dolanského, předsedkyně školské rady Mgr. Aleny Miklové a zástupkyň pedagogického sboru Mgr. Lenky Šťovíčkové a Mgr. Ivy Kuchařové. Losování provedla Mgr. Šťovíčková.

Vylosováno bylo dítě pod číslem  - 1047

Zpět