ZŠ Praha - Koloděje

VÝSLEDKY RODIČOVSKÝCH DOTAZNÍKŮ 2017

 

RODIČOVSKÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK

 

vyhodnocení za celou školu

 

V letošním školním roce jste nám, vážení rodiče, vrátili  53 dotazníků – což je 44,53%

1. třída –      6x

2. třída –    16x

3. A třída -   7x

3. B třída –   7x

4. třída -     10x

5. třída -       7x     

 

 

ANO

NEVÍM

NE

1.

Škola dobře informuje o své činnosti, mám dostatek informací o svém dítěti

1.

3

0

2

2.

15

0

1

3.A

6

0

1

3. B

7

0

0

4.

10

0

0

5.

7

0

0

2.

Kontaktů rodičů a školy je dostatek

3

0

2

15

0

1

6

0

1

7

0

0

10

0

0

7

0

0

3.

Dítě se ve škole cítí bezpečně

4

0

2

16

0

0

6

1

0

7

0

0

10

0

0

7

0

0

4.

Dítě chodí do školy rádo

4

0

2

14

0

2

6

1

1

7

0

0

8

0

2

6

0

0

5.

Nabídka zájmových kroužků je dostatečná

6

0

0

15

0

1

6

0

1

6

1

0

8

1

1

2

1

4

6.

Způsob výuky mi vyhovuje

5

0

1

14

1

1

6

0

1

6

1

0

10

0

0

7

0

0

7.

Vypište, s výukou kterých předmětů jste nejvíce spokojeni

 

ČJ, MAT, PRV

ČJ, MAT, TV

ČJ, MAT, AJ

MAT, AJ, ČJ

MAT, ČJ, AJ

ČJ, MAT, VL

8.

Vypište, s výukou kterých předmětů jste nejméně spokojeni

 

6x TV

9x TV, 3x ČJ a PRV

11x INF, 3x TV, 2x AJ

6x INF, 2x PRV, 1xČJ

9x VL, 2x PŘÍR

5x AJ,4x PŘÍR, 3xMAT

9.

Jsem spokojen s prací třídního učitele

3

1

2

16

0

1

7

0

0

7

0

0

10

0

0

7

0

0

10.

Jsem spokojen s prací ostatních pedagogů, učících moje dítě

2

2

1

3

5

0

5

2

0

7

0

1

10

0

0

7

0

0

               

 

 

 

 

11.

Jsem spokojen s prací vychovatelek ŠD

4

2

0

16

0

0

6

0

0

5

2

0

0

0

0

0

0

0

12.

Jsem spokojen se školní kuchyní

4

2

0

10

3

3

3

2

2

6

1

0

9

0

1

1

2

4

 

Vážení rodiče, děkujeme všem za vyplnění tohoto dotazníku a moc děkujeme i Vám, kdož jste nám napsali své připomínky, náměty, kritiky i pochvaly. Podklady z jednotlivých tříd dostaly k dispozici paní učitelky třídní a já jsem si pečlivě všechny dotazníky přečetl. Vše stálo za zamyšlení a je podkladem pro další zlepšování naší práce.

 

        S díky a pozdravem

 

                                                               Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                  ředitel školy

 

Zpět