ZŠ Praha - Koloděje

Co se děje přes prázdniny ve škole?

  • Nejvýraznější změny jsou vidět zvenčí v podkroví školy. Všechny místnosti, které stály v podkroví školy jsou zbourány a obnažily se tak trámy, krokve i pozednice. Tím nečekaně vyvstal obrovský problém, protože trámy v prostoru bývalé družiny jsou v katastrofálním stavu a musí se vyměnit. V současné době probíhá jejich výměna, je natažena nová paropropustná folie, objevují se nová okna, která budou prosvětlovat nově vzniknuvší dvě oddělení školní družiny a střecha se začíná červenat novými taškami.
  • Kvůli této přestavbě byl mimo provoz i internet a WI-FI. Díky tomu proběhlo se spožděním i vyúčtování obědů, za což se omlouváme.
  • Zbourána je i ředitelna, která se tak posunula o patro níže, do stávají sborovny. Až bude podkroví hotové, vznikne tam konečně důstojná sborovna, kancelář ekonomky školy a sklad učebnic s archivem školy.
  • Probíhají stavební úpravy i v budově mateřské školy. Rodí se tam v podkroví třetí oddělení naší mateřské školy, které tak uspokojí všechny zájemce, kteří nebyli letos přijati.
  • Výraznou změnou prošla i naše zahrada. Náš zřizovatel zajistil finanční krytí pro vznik nového multifunkčního hřiště, které bylo v úterý 8. srpna předáno výrobcem - firmou 4Soft  - uživatelům. Díky usilovným jednáním s Nadací Proměny a paní architektkami Kolodějovy zahrady života se podařilo najít konsenzus, jehož výsledkem je krásné hřiště, na které jsme pyšni, a které je tak následně zakomponováno do projektu zahrady.
  • Celý travnatý prostor Kolodějovy zahrady života již nebude strádat nedostatkem vody, protože bylo nainstalováno automatické zavlažování. 
  • Změnami prošel i kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Koloděje. Na všechna uvolněná místa se již podařilo vedení školy zajistit kvalifikované náhrady.

Zpět