ZŠ Praha - Koloděje

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA 1. POLOLETÍ 2017-2018

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
  kroužek čas lektor platba / přihláška
Pondělí Logika a desk. hry 13-14.30 Mgr. Dolanský zdarma, přihlášky jste již dostali
Keramika 13 - 14 J. Beránková 1.350,- lektorce nebo 182629706/0300, var. symbol 444, příp. jméno dítěte /
u lektorky (728330468) nebo www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare, 
Kreslení a malování 13 - 14.30 Ing. Husová 750,- 2400022638/2010 uvést jméno dítěte-kreslení/ tel. 732328084
Šití a ruční práce 14.30 - 16 Ing. Husová 750,- 2400022638/2010 uvést jméno dítěte- šití / tel. 732328084
Aerobic 14-14.45 Kroužky o.p.s. 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Zumba 14.45-15.30 Kroužky o.p.s. 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Jóga pro děti 15.45- 16.45 J. Lacinová 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Úterý Papírové modelářství 14 - 14.45 Mgr. Dolanský 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Věda nás baví 14 - 15 Věda nás baví 1.485,- /www.vedanasbavi.cz
Gymnastika 1. - 5. třída 14.15-15 Mgr. Dvořáková 1.900,-/www.psjs.cz nebo 776555760
Sportovní a míčové hry 16-16.45 Mgr. Dvořáková 1.900,-/www.psjs.cz nebo 776555761
Středa Angličtina 1. třída 12.15-13 Mgr. Dvořáková 1.900,-/www.psjs.cz nebo 776555762
Angličtina 2. třída 13.10-13.55 Mgr. Dvořáková 1.900,-/www.psjs.cz nebo 776555763
Angličtina 3. třída 14-14.45 Mgr. Dvořáková 1.900,-/www.psjs.cz nebo 776555764
Florbal - pokročilí 13-13.45 Mgr. Dolanský 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Florbal - začátečníci 13.45-14.30 Mgr. Dolanský 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Divadelní 13 - 13.45 Kroužky o.p.s. 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Přírodovědný 15.30-16.30 J. Lacinová 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Čtvrtek Flétna 14 - 14,45 Kroužky o.p.s. 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Zpěv 14.45-15.30 Kroužky o.p.s. 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Krav Maga 14  - 14.50 Krav-Maga 2.025,- /www.kravjunior.cz
Krav Maga 15 - 15.50 Krav-Maga 2.025,- /www.kravjunior.cz
Angličtina 4.-5. třída 14.05-14.50 Mgr. Dvořáková 1.900,-/www.psjs.cz nebo 776555764
Angličtina ZŠ - konverzace 16-16,45 Mgr. Dvořáková 1.900,-/www.psjs.cz nebo 776555765
Fotografujeme SPOLU 15,30-16.30 Ing. Vlčková 1.200,-, 603487591 nebo detskefotografovaní@gmail.com
Pátek Logika a desk. hry 12-13.30 Mgr. Dolanský zdarma, přihlášky jste již dostali
Badminton 12.30-13.15 Kroužky o.p.s. 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Bojové sporty 13.15-14 Kroužky o.p.s. 750,- tato přihláška + platba třídnímu učiteli
Malujeme SPOLU děti+rodiče 17 - 19 Ing. Husová zdarma - tel. 732328084
         
   
         
 
 
 
         

Zpět