ZŠ Praha - Koloděje

ROZPOČET ŠKOLY NA ROK 2018

                 
Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení    
zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2018    
                 
            v tis. Kč    
Návrh na rok 2018 platy OON odvody přímé ONIV přímé NIV celkem počet zam.    
   
Mateřské školy 1 180 450 2 068 425 672 15 828 1 624 018 4 580,40    
Základní školy 3 235 860 18 359 1 171 164 99 554 4 524 937 10 501,07    
Školní jídelny 44 370 48 15 987 1 054 61 459 231,25    
Základní umělecké školy 11 586 39 4 184 27 15 836 33,44    
Domy dětí a mládeže 6 501 2 170 3 078 256 12 005 18,30    
CELKEM 4 478 767 22 684 1 620 085 116 719 6 238 255 15 364,46    
                 
Návrh na rok 2018 Org. § platy OON odvody ONIV NIV počet zam.
Základní školy                                          
KOLODĚJE                
Základní škola a mateřská škola Koloděje 91652001353 3117 6 798 42 2 462 181 9 483 21,27
                 
                 

Zpět