ZŠ Praha - Koloděje

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - VÝSLEDKY

  PŘIJATÉ DĚTI         NEPŘIJATÉ DĚTI
DĚTI ZE SPÁDOVÉHO OBVODU ŠKOLY POŘADÍ Ev. č.   Pořadí Ev.č.     Ev.č.
1. a-1304 NEKOLODĚJSKÉ DĚTI 1. B-1061   1. A-1155
2 b-0966 2 C-0783   2 D-1828
3 c-0532 3 G-1232   3 E-0939
4 d-1124 4 CH-0775   4 F-0943
5 e-0896 5 I-1284   5 H-0519
6 f-0757 6 J-0724   6 K-1287
7 g-1853 7 P-1504   7 L-0479
8 h-0855 8 R-1927   8 M-0822
9 ch-0453 9 S-1916   9 N-1034
10 i-1358 10 T-0673   10 O-0194
11 j-0966         11 Q-1330
12 k-0725         12 U-0925
13. l-0107            
14. m-0823            
15. n-1802            
16. o-0674     VYSTAVENÉ ODKLADY PŠD      
17. p-0937     POŘADÍ Ev.č.    
18. q-0606     1. 532    
19. r-1515     2 594    
20. s-1504     3 157    
21. t-1320            
22. u-1390            
23. v-1562            
24. w-0929            
25. x-1367            
26. y-0996            
27. z-0617            
28. aa-1086            
29. ab-1696            
30. ac-0904            
                 

Zpět