ZŠ Praha - Koloděje

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ 2020

V letošním roce budeme otevírat pouze jeden první ročník, který bude naplněn do maximální kapacity 22 dětí.

Zápis proběhne 2. dubna 2020 mezi 14.30 - 17.30.

S sebou: rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

• dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ - tj. v Kolodějích -------------- 10 bodů
• dítě s místem trvalého pobytu v obvodu Prahy 21 - mimo Koloděje ----------------------------------   5 bodů
• dítě s místem trvalého pobytu v Praze – mimo obvod 21 -----------------------------------------------    4 body
• dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha -----------------------------------------------    3 body

Ze zákona dítě být přítomno nemusí, ale moc prosíme, neochuďte je o první důležitý životní krok...

Po příchodu vyplníte v čekárně žádost o přijetí a zápisní lístek, s nimi vstoupíte do počítačové učebny, kde si údaje vloží ředitel školy do počítače a poté již půjdete se svým dítětem do jedné ze tří učeben, kde budou čekat paní učitelky a kde si bude Vaše dítě povídat, malovat a předvádět se, co vše již umí.

V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce podat žádost o odklad v době stanoveného zápisu a v té době doložit i doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Požadované formuláře si můžete stáhnout i na našem webu.

Žádost o odklad

povinné školní docházky

Zpět