ZŠ Praha - Koloděje

KORONAVIR - JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU


* V ČR v tuto chvíli bylo odebráno 340 vzorků, 5 z nich bylo
pozitivních a více než 360 lidí v karanténě.
* Není žádný důvod k panice, je třeba uklidňovat obyvatelstvo, nicméně
je důležité být obezřetní a šíření nákazy maximálně omezit.
* Otevřely se další laboratoře na rozbor vzorků - Ostrava, České
Budějovice, Hradec Králové, Nemocnice Motol, mimo to samozřejmě Státní
zdravotní ústav, kde je Národní referenční laboratoř.
* MZ aktualizovalo algoritmy vyšetřování pacientů s podezřením na
infekci COVID-19.
* MZ zavede opatření - organizátoři hromadných akcí, kde se předpokládá
více než 5 tisíc účastníků, budou mít povinnost tyto nahlásit na Krajskou
hygienickou stanici, která vyhodnotí možná rizika.
* Účast diváků na víkendových závodech Světového poháru v biatlonu byla
zrušena z důvodu, protože tam se čekaly desetitisíce zahraničních fanoušků a
bylo by to velké riziko i vzhledem k tomu, že před dvěma týdny se konalo
mistrovství světa právě v severní Itálii.
* Od zítřka budou zastaveny letecké spoje do severní Itálie a Jižní
Koreje. MD má za úkol připravit určitá opatření, která by se dotkla přímých
vlaků z postižených oblastí (z hlediska dezinfekčních prostředků).
* Požadavky na ochranné roušky, respirátory FFP3 od nemocnic,
zdravotnických zařízení (praktičtí lékaři, zubaři, lékárníci) centralizovat
na MZ, kde bude centrální dispečink poptávek i dodávek, podle jeho pokynů
budou pak dodavatelé dovážet přímo na místo určení. Podobné opatření se
chystá u dezinfekčních prostředků.
* MF vydá cenový výměr k zafixování cen ochranných roušek a respirátorů
(po dohodě se SÚKL).
* V pátek 6. 3. 2020 od 10.00 hod. se na Úřadu vlády ČR uskuteční
setkání premiéra a určených ministrů s hejtmany krajů (pouze hejtmani,
nikoliv ředitelé KÚ ani tajemníci BRK).
* MZ má komunikovat s kraji a předávat jim informace o této situaci.

Zpět