ZŠ Praha - Koloděje

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - NOVĚ - POZOR!!!

V letošním roce budeme otevírat jeden první ročník s maximální kapacitou 22 dětí.

Zápis proběhne ve dnech 1. až 8. dubna 2020 – BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.

V souladu s Opatřením ministra školství, z 18. 3. 2020, č. j.: MSMT-12639/2020-1, proběhne zápis v naší škole následovně:

 1. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ, možné nejpozději do 8. dubna 2020 24.00 hodin
  1. Přihlášky, viz. web školy, podávejte elektronicky:
   1. přes datovou schránku školy: c73mehc
   2. emailem S ELEKTRONICKÝM PODPISEM, v případě nepodepsané žádosti bude žádost vrácena
  2. Poštou: ZŠ a MŠ Koloděje, Lupenická 20, Praha 9, 19016
  3. Osobně do schránky školy na bráně areálu ZŠ
  4. Osobně v ředitelně školy – 2. dubna od 7.00 – 17.00 hodin.
  5. Přihlášky budou k dispozici i v papírové podobě v budově školy.
 2. POŘADÍ UCHAZEČŮ
  1. 9. dubna bude dle platných kritérií vytvořeno pořadí uchazečů
  2. V případě, že by zájem přesáhl kapacitní možnosti naší školy – 22 přijímaných dětí – rozhodovalo by o přijetí (u konkrétního kritéria pro přijetí) losování, které by proběhlo 9. dubna, za přítomnosti ředitele školy, předsedkyně Školské rady a pedagogického sboru školy.
 3. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
  1. 9. dubna – ihned po sestavení pořadí uchazečů a případném losování - na webu ZŠ i MŠ a na nástěnkách v areálu ZŠ a MŠ Koloděje
 4. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ – NEPŘIJETÍ
  1. Bude vydáváno obratem a rozesíláno poštou s doručenkou.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 1. Formuláře jsou k dispozici opět na webu školy.
 2. V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce podat žádost o odklad v době stanoveného zápisu a v té době doložit i doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.
 3. Pro vystavení odkladu jsou bezpodmínečně nutné všechny tři podklady – viz. bod 2.
 4. Pro podání žádosti o odklad postupujte stejným způsobem, jako při podání žádosti o přijetí.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

• dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ - tj. v Kolodějích --------------   10 bodů

• dítě s místem trvalého pobytu v obvodu Prahy 21 - mimo Koloděje ----------------------------------   5 bodů

• dítě s místem trvalého pobytu v Praze – mimo obvod 21 -----------------------------------------------    4 body

• dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha -----------------------------------------------    3 body

 

Pro přijaté uchazeče bude v průběhu měsíce června uskutečněna informativní třídní schůzka, na kterou prosím přijďte i se svými dětmi, aby si školu prohlédly a užily si tak „odložený“ zápis i se všemi paní učitelkami.

 

 

S díky za pochopení mimořádných opatření a s pozdravem.

 

                                                                              Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                                      ředitel školy

V Praze 19. března 2020

 

 

 

                                                                                   

 

Zpět