ZŠ Praha - Koloděje

DOMÁCÍ VÝUKA PO DOBU KORONAVIRU

ON-LINE VÝUKA V KOLODĚJSKÉ ŠKOLE

 

Cíle:

 1. vytvořit plán vzdělávání z profilujících předmětů
 2. zabránit zahlcení rodičů a dětí nadměrnými úkoly
 3. zabezpečit domácí výuku s on-line metodickou podporou pedagoga (páteční rodičovské okénko)
 4. zabezpečit on-line zpětnou vazbu dítěti i rodičům
  1. pomocí pravidelných videohovorů v průběhu týdne (třídní kukátko)
  2. on-line zasílání kontrolních prací
 5. žádosti o ošetřovné budeme posílat on-line, na základě mailové žádosti rodičů

 

ad 1.

V první a druhé třídě považujeme za profilující předměty: český jazyk (čtení a psaní) a matematiku.

Ve všech ostatních ročnících – český jazyk, matematiku a anglický jazyk.

 • důraz klademe na opakování probrané látky
 • novou látku podrobně metodicky vysvětlíme všem rodičům mailem, před pátečním rodičovským okénkem

ad 2.

Škola se chce vyvarovat negativních případů, kdy horliví učitelé, z každého předmětu zahrnou rodiče a děti množstvím příkladů a cvičení, která se v domácích podmínkách zvládají dlouhé hodiny.

 • Naše škola předkládá rodičům měsíční plány práce – tzn. aby rodiče věděli, kam až musí v daném měsíci s dětmi dojít.
 • Látka bude rozvrstvena do týdenních bloků, s kontrolními výstupy
 • Neurčujeme, která konkrétní cvičení musí rodiče s dětmi probrat
  • respektujme individuální tempo každého dítěte
  • respektujme individuální podmínky pro vzdělávání
  • respektujeme vlastní volbu forem práce, které rodiče zvolí pro výuku
   • nabízíme možnosti (on-line učebnice, internet, jakékoli doplňovačky atd.)
 • Rodiče 3. – 5. třídy musí vědět, že na konci každého týdne dostanou mailem kontrolní práci, (napsanou v textovém editoru, dle možností možno naskenovat nebo poslat jako textový soubor, pedagogovi k opravě). Tyto kontrolní práce z profilujících předmětů budou úkolem přes víkend – nejpozději do úterý.
  • První třída – v pátek rodiče pošlou dvě videa – (přes Whats App nebo jako příloho mailu). Jedno video nebo audio ze čtení zadaného textu, druhé video o psaní zadaného textu. Třetí úkol bude písemnou formou z matematiky.
  • Druhá třída – do úterý rodiče pošlou na Whats App příp. přílohou do mailu – fotku vypracovaného kontrolního cvičení z českého jazyka, jedno video nebo audio ze čtení zadaného textu a foto zadaného přepisu textu. Z matematiky rodiče zašlou fotku vypracovaného kontrolního cvičení.
 • Práce nebudou známkovány, ale dítě musí dostat podrobnou zpětnou vazbu, kde a proč chybovalo…

ad 3.

V pátek, mezi 8 – 9 hodinou, před zasláním kontrolních prací, zašleme mailem rodičům metodické rady, jak učit látku, která se bude probírat v následujícím týdnu.

 • nabízíme rodičům, pokud chtějí konzulovat, příp. metodicky pomoci, využítí aplikaci Whats App.s kontaktem na nás
 • v pátek mezi 9 – 10 hodinou umožníme rodičům, kteří budou mít zájem, videohovor – RODIČOVSKÉ OKÉNKO.
 • v případě nutnosti delšího rozhovoru je to věc individuální domluvy

ad 4.

Nabízíme rodičům, aby prostřednictvím aplikace Whats App (z jejich, příp. dětského telefonu) umožnili videohovor s třídním učitelem – TŘÍDNÍ KUKÁTKO - dle těchto pravidel:

 • videohovor bude sloužit pouze k hovorům o výuce
 • volání třídním učitelkám dle daného režimu
  • v pondělí 9 – 10 hod. – první pětice (šestice) děti dle abecedy
  • v úterý 9 – 10 hod. – další pětice žáků
  • atd. až do čtvrtka - bude specifikováno na třídních webech
 • ve třetí třídě – možnost volání řediteli školy (ČJ) každý den mezi 10 – 11 hodinou.
 • v případě nutnosti delšího rozhovoru je to věc individuální domluvy

     

 

Tématické plány, po jednotlivých ročnících:

https://pokusnictvi.webnode.cz/news/a1-a-tematicke-plany-vyuky/

https://pokusnictvi.webnode.cz/news/a1-b-tematicke-plany-vyuky-duben/

https://pokusnictvi.webnode.cz/news/a2-trida-tematicky-plan-duben/

https://pokusnictvi.webnode.cz/news/a3-trida-tematicke-plany-duben/

https://pokusnictvi.webnode.cz/news/a4-trida-tematicke-plany-duben/

https://pokusnictvi.webnode.cz/news/a5-trida-tematicke-plany-duben/

Zpět