ZŠ Praha - Koloděje

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLY

Na šest míst, která nezaplnili zájemci z Koloděj nebo Prahy 21 probíhalo losování. Ve čtvrtek 9. dubna v 8.00 se sešel ředitel školy, předsedkyně školské rady a kompletní učitelský sbor a ze sedmnácti zájemců vylosoval ředitel školy šest šťastlivců. Z losování byl pořízen zápis a video, které můžete zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=jFOvABslCIQ.  Připomínám, že kód dítěte je složen z prvního písmene křestního jména dítěte + den a měsíc narození. 

Blahopřeji všem přijatým zájemcům. Pro přijaté děti chystáme "zápis II", kdy se podívají do školy a vyzkouší si to, o co přišly díky koronaviru. Sledujte prosím náš web. Pokud to vláda dovolí, v červnu bychom akci realizovali...

  PŘIJATÍ
  Kolodějští + Praha 21
  kód dítěte body
1. K1506 10 .
2. M2607 10 
3. M0207 10 
4. T2302 10
5. A1812 10
6. J1501 10
7. F1007 10
8. Š1707 10
9. S2204 10
10. D0812 10
11. K1901 10
12. CH1603 10
13. P2507 10
14. B2606 10
15. A2407 10
16. M0203 5
17. K1010 3
18. M0812 3
19. J2406 3
20. E1005 3
21. D2312 3
22. Ž0804 3
  NEPŘIJATÍ
  Mimokolodějští, mimo P21
1. P2701 3
2. M1709 3
3. J1512 3
4. Š2512 3
5. M1307 3
6. O2210 3
7. K0403 3
8. H0603 3
9. S1106 3
10. K2802 3
11. N0412 3
     
  ODKLADY  
1. A0608  
2. O2011  
3. T2512  
4. J1006  

V souladu s vyhlášenými jednotnými kritérii

  1. dítě s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ - tj. v Kolodějích - 10 bodů
  2. dítě s místem trvalého pobytu v obvodu Prahy 21 - mimo Koloděje--------------------   5 bodů
  3. dítě s místem trvalého pobytu v Praze – mimo obvod 21 ---------------------------------    4 body
  4. dítě s místem trvalého pobytu mimo hlavní město Praha --------------------------------    3 body

Zpět