ZŠ Praha - Koloděje

ŽÁKOVSKÉ SKUPINY - stav k 18. 5. - 10,00 hod.

https://pokusnictvi.webnode.cz/_files/200012378-4489644897/%C5%BD%C3%81KOVSK%C3%89%20SKUPINY.pdf

Provoz školy - Školní docházka je nepovinná. Děti se budou sdružovat v tzv. žákovských skupinách. PŘIHLÁŠKY do žákovských skupin JE MOŽNÉ POSÍLAT (mailem či v písemné podobě do schránky školy)

                           DO 18. KVĚTNA                                              , na ostatní nebude brán zřetel. 

Vstup do školy bude po jednotlivých skupinách, které si před školou převezmou pedagogové. Děti musí mít na den MINIMÁLNĚ 2 ROUŠKY A SÁČEK NA ULOŽENÍ roušek. Ve třídách roušky nebudou potřeba, ale při pohybu po chodbách ano. Provoz školy bude omezen tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu žákovských skupin.

Složení žákovských skupin je neměnné, což znamená, že nesmíme spojovat děti ze skupin do odpoledního programu. V lavici bude dítě sedět samo.

K dnešnímu dni 18. 5. jsme schopni zajistit dopolední provoz školy, protože je přihlášena cca polovina žáků - viz. tabulka.  Protože jsme povinni splnit hygienická kritéria (do našich tříd s rozměry 7 x 5 metrů se více než 12 dětí, po splnění minimálních odstupů, nevejde) zřídili jsme učebnu pro 15 dětí v počítačové a multifunkční učebně.  Problémem zůstávái zajištění odpoledního provozu, protože se děti z různých dopoledních skupin nesmí spojovat. Znamená to, že by s každým dítětem, které zbyde z dopolední výuky,(žluté políčko v tabulce) musel být k dispozici jeden pedagog, protože se nesmí skupiny spojovat!!!  Nejpravdělpodobnější se stává varianta vytvořit skupinu smíchanou, kde budou např. žáci 1.+2.  ročníku, kteří budou pokračovat do odpoledne... Tím zase potlačujeme dětskou touhu setkat se s kamarády ze třídy...

Vidíte, že ve hře je do 18. 5. stále ještě množství variant. 

Sledujte proto náš školní web. 

O hygienické podmínky provozu školy je postaráno.

Provoz MŠ od 25. 5. bude zajištěn pro všechny přihlášené děti, v nezměněné podobě. Sledujte prosím web MŠ, kde paní zástupkyně zveřejní podmínky, které budou odlišné, např. předávání dětí před budovou apod.

Provoz školní kuchyně bude zajištěn.

Zpět