ZŠ Praha - Koloděje

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Vážení rodiče, děkujeme Vám za vynikající spolupráci v období distanční výuky. Protože bychom si chtěli objektivně zhodnotit toto výjimečné období, poprosíme Vás o zpětnou vazbu, co Vás trápilo, co byste zlepšili, čeho se pro příště vyvarovat atd.

            Dotazník je anonymní, můžete nám ho vhodit do schránky na bráně školy. DO 15. ČERVNA.

Pokud chcete, můžete nám ho zaslat i mailem, což ovšem ztrácí anonymitu…

 

TŘÍDA:.....................................

 1. Učiva pro domácí výuku bylo:
  1. moc
  2. akorát
  3. málo
 1. Podpora Vaší domácí výuky ze strany učitele (učitelů) byla:
  1. výborná
  2. občas jsme si nevěděli rady
  3. nedostatečná
 1. Způsob komunikace s učiteli nám
  1. vyhovoval
  2. mohl by být lepší
  3. nevyhovoval
   1. Ve třídách, kde učí více učitelů můžete i konkretizovat dle jmen.
   2. Prosím napište, co byste zlepšili:
 1. Jaký styl distanční výuky převažoval, očíslujte prosím pořadí – nejčastější metoda bude mít 1

 

 1. on-line výuka přes kamery a mikrofon         ……..
 2. zadávání úloh mailem                                      ……..
 3. využívání WhatsAppu                                     ……..
 4. využívání telefonu                                            ……..
 5. natočená výuková videa na YouTube            ……..
 6. jiná metoda:………………………….             ……..

POUZE PRO DĚTI, KTERÉ ZŮSTALY DOMA PO 25. 5. 2020

 1. Po 25. 5. 2020, kdy se otevřely třídy 1. stupně  distanční výuka
  1. zůstala ve stejné kvalitě
  2. zhoršila se

POUZE PRO DĚTI, KTERÉ CHODÍ DO ŠKOLY PO 25. 5. 2020

6.     Škola organizaci hygienických opatření

a. zvládla

b. částečně

c. nezvládla

 

U bodu b. a c. prosím specifikujte:

Zpět