ZŠ Praha - Koloděje

COVID-19 A MY

Vážení rodiče,

Covid-19 nás trápí i na začátku školního roku. Jakým způsobem se dotkne Vás či Vašich dětí?

 • naše škola vychází z manuálu MŠMT o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 https://www.msmt.cz/file/53580/
 • děti vstupují do školy již pouze hlavním vchodem
 • žáci jsou ve svých třídách, bez početního omezení
 • v současné době není povinné NOSIT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST – roušky, ústenky, šátky, šály, štíty apod. Aktuálně se zařídíme dle nařízení vlády.
 • dezinfekčních prostředků máme dostatek, pokud chcete dát dítěti vlastní – není problém
 • nemusíte již vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti
 • vyřešen máme provoz školní jídelny i školní družiny
 • situace zatím neomezuje naši říjnovou školu v přírodě
 • prosíme o minimalizaci pohybu zákonných zástupců uvnitř budovy školy, případné kontakty řešte přímo s požadovaným pedagogem a domluvíte se blíže…

 

Při podezření na výskyt nákazy

 • pokud budou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy
  •  a JE PŘÍTOMEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE, nebude dítě vpuštěno do školy.
  • NENÍ-LI PŘÍTOMEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE bude dítě izolováno od ostatních žáků a zákonný zástupce bude neprodleně vyzván k bezodkladnému vyzvednutí potomka ze školy
 • pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, bude postupováno stejně, viz. výše.

 

Vážení rodiče, pevně věřím, že společnými silami nebezpečí zažehnáme a školní rok bude probíhat tak, jak jsme všichni zvyklí.

 

S přáním pevného zdraví

 

Mgr. Zdeněk Dolanský

ředitel školy

Zpět