ZŠ Praha - Koloděje

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, uplynulo tříleté funkční období stávající školské rady. Chtěl bych poděkovat za výbornou práci a skvělou spolupráci zástupkyni zřizovatele - paní Šoutové, zástupkyni pedagogů a předsedkyni rady - paní Šťovíčkové a zástupci rodičovské veřejnosti - panu Trojanovi.

V souladu s § 167, odst 4. Školského zákona 561/204 Sb. jsem povinen zajistit  řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Pan Trojan je ochoten kandidovat i do dalšího volebního období. Musím ale dát šanci i případným dalším zájemcům. Pokud byste měii zájem o práci ve školské radě v následujících třech letech, prosím, pošlete stručný mail na zskolodeje@email.cz a já z případných zájemců vytvořím soupisku na hlasovací lístek, který následně rozešlu všem rodičům, aby zaškrtnutím označili svého favorita. Uchazeč s největším počtem hlasů se stane zástupcem rodičovské veřejnosti v naší školské radě. Maily prosím posílejte nejpozději do 18. září - včetně.

S pozdravem Mgr. Zdeněk Dolanský - ředitel školy

Zpět