ZŠ Praha - Koloděje

Provoz školy v průběhu školy v přírodě

Vážení rodiče,

rozhodli jste se, že Váš potomek nepojede s námi na školu v přírodě. My jsme samozřejmě povinni zajistit školní docházku. Mladší děti budou zařazeni do třídy, kam budou docházet spolu s jedenácti prvňáčky a čtyřmi druháky.

Třídu bude učit paní učitelka Mgr. Iva Krčilová. Každý den pouze 4 vyučovací hodiny.

Starší žáci – 3. – 5. třída.  Vaše dítě bude zařazeno do třídy, kam bude docházet spolu se sedmi třeťáky, třemi čtvrťáky a pěti páťáky.

Třída bude mít jednotný rozvrh – čtyři vyučovací hodiny, tzn. konec v 11.35 hodin

Ve třídě se budou po dnech střídat ředitel školy, paní asistentka a paní vychovatelky.

 

Obědy a provoz jednoho oddělení školní družiny zůstává neomezen.

Vážení rodiče, mám na Vás ale velkou prosbu. Pokud jste rozhodnuti, že si své dítě ponecháte doma či pojedete na rodinnou dovolenou (jak mám již náznaky od rodičů), dejte nám prosím vědět, vyplněním níže uvedené tabulky, kterou odevzdejte třídním učitelkám.

Mnohokrát děkuji a zůstávám s pozdravem

                                                                                   Mgr. Zdeněk Dolanský – ředitel školy

 

 

Jméno dítěte:……………………………………………….

 

Závazně prohlašuji, že náš syn/dcera nebude v termínu

6. – 13. října docházet do školy.

 

 

Podpis zákonného zástupce:………………………………

 

 

 

Zpět