ZŠ Praha - Koloděje

Zhodnocení distanční výuky + školní web

https://pokusnictvi.webnode.cz/_files/200012608-8bee68bee7/Zhodnocen%C3%AD%20dist.%20v%C3%BDuky%20-%20web%20%C5%A1koly.pdf

Vážení rodiče, díky zkrácení výuky, prosíme poslední dotazníčky vhodit nejpozději do 18. 12. dopoledne. Děkujeme.

Zpět