ZŠ Praha - Koloděje

ODPOVĚĎ ŘEDITELE ŠKOLY na výsledky dotazníku

VYHODNOCENÍ RODIČOVSKÉHO DOTAZNÍKU

DISTANČNÍ VÝUKA a ŠKOLNÍ WEB

 

Vážení rodiče, děkujeme za čas, který jste věnovali sepsání Vašich připomínek, nápadů a názorů. Prosili jsme Vás o napsání kritických slov, co se Vám nelíbilo či co by se dalo vylepšit. Nízký počet odevzdaných dotazníků je tak pro nás vlastně pochvalou, kterou jste nám i tak ve svých námětech psali…

Na Vaše náměty jsem se pokusil stručně odpovědět:

 

 • 1. TŘÍDA – 0 dotazníků

 

 • 2.A – 2 dotazníky
  • děkujeme, za ocenění naší práce
 • školní web – inspirujte se např. zskunratice. cz, 1zsrako.cz
  • skvělé, děkujeme za náměty
 • 2.B – 2 dotazníky – jeden nevyplněn
  • děkujeme za zajímavé náměty z dotazníku, který byl označen pouze druhá třída, nevíme zda A nebo B
 • stanovit krizového manažera, který bude řešit nefunkční připojení, špatný signál, funkci Webexu
  • takovýto pomocník by byl určitě dobrý, ale kdo by funkci vykonával a hlavně kdo by ho zaplatil. Škola na takovéto pracovníky nemá finanční krytí. Navíc hardwarové problémy jsou v každé domácnosti jiné, ani sílu signálu či výpadek Webexu neovlivníme. Škola může ručit jen za to, že vysílání bude po obsahové stránce kvalitní.
 • efektivní vedení výuky – nekontrolovat DÚ na začátku výuky, nakoupit interaktivní tabule, najmout profesionálního školitele, aby kantorům vysvětlil jak srozumitelně a efektivně vyučovat
  • všichni učitelé se naučili Webex efektivně ovládat, i s využitím sdílení různých aplikací, on-line učebnic, internetu apod. Školitel již není potřeba, je to pouze o osobní invenci pedagoga a jeho rozhodnutí, jaké metody práce zvolí i o probírané látce, ne vždy lze zapojit interaktivní tabuli. Ty navíc nemusíme kupovat – dvě ve škole máme. Karanténní opatření nedovolila zpočátku učit ze školy a poté byly tabule využity především ve vyšších ročnících. Je pravda, že kontrola domácích úkolů je přes kameru zdlouhavá a je vhodné ji zařadit na závěr hodiny – souhlas.
 • skupinovou výuku učit každý den – od 8-10 a od 10-12 hodin
  • názor k diskusi v ped. sboru, jde ale o omezení výuky na dvě hodiny denně, což další rodiče kritizují, jako nedostatečné
 • školní web
  • jednotný komunikační kanál – sloučit s FB
  • on-line odhlašování obědů na stránkách školy
  • na stránkách třídních webů odkaz na online žákovskou
  • soupisky dostupných kroužků s kontakty na lektory
  • odkaz družina
  • vše jsou dobré a realizovatelné nápady – děkujeme

 

 • 3. TŘÍDA – 3 dotazníky
  • díky za pochvaly,
 • využití Webexu při onemocnění dítěte
  • dobrý nápad, on-line výuku z vyučování přenášet nelze, ale na kontaktování dítěte pedagogem v určený čas vhodné
 • automatické nahrávání hodiny a její uložení po několik dnů
  • nejsem si jist, zda Webex tuto funkci poskytuje, v základní nabídce jsem ji neobjevil, zjistím…
 • desatero, jak se chovat při distanční výuce
  • „centrálně“ pravidla stanovovat nebudu, je to na každém učiteli, zda dětem povolí mít vypnuté kamery či mikrofony, zda při výuce využívá chat, zda se děti hlásí „zapnutím mikrofonu“ nebo přes tlačítko přihlásit apod. Je jasné, že by všichni měli dbát, aby si děti mezi sebou při vyučování nechatovali…
 • uvažuje škola o podpoře a pomoci učitelům s on-line výukou
  • v současnosti jsme se naučili pracovat s Webexem, pokud bude zájem ze strany učitelů není problém zaplatit rozšiřující kurzy
 • dávat dětem dobrovolné úkoly, využívat čtenářské deníky, řízené rozhovory s dětmi…
  • toto je plně v kompetenci jednotlivých pedagogů, někdo úkoly zadává povinně, někdo dobrovolně pro děti, které mají zájem, to samé se týká čtenářských deníků, v době internetu není problém stáhnout obsahy knížek, proto např. ve čtvrté třídě preferuji např. zadání žánru – pohádka, bajka… a děti si přečtou libovolnou knížku. Poté zpracují tématický list k této problematice. Opět ale záleží na každém učiteli. Popovídání si se třídou patří k tradičním úvodním aktivitám v novém týdnu, v rámci něj si děti povídají o svých zážitcích apod.
 • modernizace webu nutná
  • zapojit děti – tuto aktivitu si moc nedovedu představit, přece jen je to informační kanál pro rodiče
 • nové webové stránky
 • fotografie na FB po třídách nebo raději na třídních webech
  • jelikož se snažíme být na FB aktivní, jsou příspěvky denně či obden, proto uvádíme pro přehlednost vždy název třídy, které se příspěvek týká, pokud bychom zařazovali do třídních alb, je tam počet fotografií limitován (alba by se musela obnovovat a třídy, které posílají více fotografií by za školní rok měly několik alb…) a stejně by se fotografie zobrazovaly na zdi, takže toto neplánujeme. Alba využíváme na jednotlivé akce – Vánoce apod.  S fotkami na třídních webech po inovaci školního webu počítáme
 • informace o angličtině 3. ročníku v sekci třetí třídy
  • dobrý námět, obratem jsem předal pokyn paní učitelce třídní, aby třídní web upravila, již odkaz existuje

 

 

 

 • 4. TŘÍDA – 5 dotazníků
  • děkujeme za Vaše pochvaly
  • děkujeme „vděčné matce“, jak se sama podepsala za pozitivní hodnocení i za náměty ke zlepšení – verbální i grafické zadávání úloh apod.
  • děkujeme za pochvalu, že jsme ve Webexu sdíleli obrazovky, učebnice, prezentace
  • děkujeme za ocenění rozšíření dist. výuky i o přírodovědu, vlastivědu
 • fotografie na třídních webech
  • po přestavbě našich webových stránek budeme realizovat
 • fotky na FB stačí, na web bychom je nedávali, webstránky jsou dostačující
  • názory se liší, web ale určitě zmodernizujeme
 • 5. TŘÍDA – 5 dotazníků – jeden nevyplněn
  • s obsahem výuky i přístupem paní učitelky jsme byli spokojeni
   • děkujeme, za Vaše pozitivní a povzbudivá slova
  • distanční výuka měla probíhat minimálně 4 až 5 hodin denně
   • odpověď ředitele – Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem MŠMT z 23. 9. 2020 – „výuka na 1. st. by neměla trvat déle než jednu hodinu“. Toto nám přišlo nedostatečné, proto páťáci měli tříhodinovou výuku a dvakrát týdně čtyřhodinovku díky dělení anglického jazyka. Proti vyššímu počtu hodin hovoří i naše péče o zdraví dětí. Děti neudrží pozornost po celou dobu výuky přes počítače.
  • vyhovoval nám rozsah 3 hodin, vypsat volitelné hodiny navíc pro ty, kteří by chtěli
   • zajímavý nápad, pokud by bylo potřeba další vlny distanční výuky, prodiskutuji s kolegyněmi
  • při prezenční výuce byla vyškrtnuta tělesná a hudební výchova, proč nebyla nahrazena třeba výukou ČJ a matematiky
   • podíváme-li se na opatření PES pro oblast školství je striktně zakázána tělesná výchova a zpěv. Proto jsme TV nenahrazovali procházkami do okolí školy, protože současné počasí by spíše zdraví dětí ohrozilo. Hudební výchovu bychom mohli učit bez zpěvu, ovšem učit děti noty, dějiny hudby či jen poslech písní? Tím bychom pozitivní vztah k hudební výchově neupevnili. Domnívám se, že bylo lepší nahradit tyto předměty klíčovými předměty, takže vznikly rozvrhy platné pro limitovanou prezenční výuku.
  • úroveň znalostí dětí po COVID-19 je tristní
   • v tomto bodu chápu subjektivitu názoru. Pedagogové ale mají možnost srovnání úrovně mezi třídami i mezi dětmi v jednotlivých třídách. Díky tomu, že on-line výuka přes Webex byla vedena kvalitně, nejsou znalosti žáků tristní. To, co se nepodařilo naučit on-line, doháníme nyní při prezenční výuce. Abychom zjistili úroveň znalosti páťáků, dobrovolně jsme se zapojili do testování od České školní inspekce a tradičně projdou žáci i testováním od firmy Kalibro.
  • webové stránky školy jsou zoufale nepřehledné, předpotopní…
   • naprosto souhlasím, proto je budeme měnit a právě proto jsme se obrátili i na rodičovskou veřejnost, aby nám s jejich tvorbou pomohla. Samozřejmě máme firmu, která nám stránky včetně designu provede, ale jde nám hlavně o příjemné uživatelské prostředí a to můžete ovlivnit Vy – rodiče našich žáků.
   • děti do přípravy webu zapojit neplánujeme
   • fotografie neprezentovat na facebooku, ale na zaheslovaném úložišti – zajímavý námět, zvážíme při přestavbě našeho školního webu
  • na webu záložku školní družina, datace příspěvků
   • tuto záložku na novém webu určitě zviditelníme, v současnosti také existuje v záložce – ÚVOD. Jen doklad nepřehlednosti, která se změní. Datace příspěvků není špatný nápad.
  • vyhovuje nám struktura webu 5. třídy
   • inspirujeme se
  • způsoby komunikace s rodiči
   • klíčovým komunikačním zdrojem jsou webové stránky školy a elektronická žákovská knížka. Byli jsme dříve kritizováni rodiči, že informace posíláme jednou mailem, podruhé SMS, potřetí přes papírové notýsky, telefonicky… Zdrojem tedy zůstává web, na kterém brzy proběhne inovace.
  • paní učitelka je zlatá, mohla více známkovat
   • kolegyně je výborná, ale známkovat při distanční výuce nebylo doporučeno, nikdy nemáte kontrolu, kdo dítěti napovídá, či jaké materiály používá…

 

Zpět