ZŠ Praha - Koloděje

VÝUKA VE ŠKOLE OD 4. LEDNA 2021

PROVOZ ZŠ A MŠ KOLODĚJE – OD 4. LEDNA 2021

            V souladu s nařízeními a metodikami MŠMT bude provoz naší školy probíhat následovně:

 • 3. – 5. ročníky
  •  výuka probíhá distančním způsobem, způsoby připojení na platformu WEBEX se nemění, můžete si ji vyzkoušet ve středu 30. 12. mezi 8. – 9. hodinou.
  • ŠKOLA OPĚT NABÍZÍ MOŽNOST ZAPŮJČENÍ NOTEBOOKŮ, ZÁJEMCI SI JE MOHOU VYZVEDNOUT V ÚTERÝ 29. 12. MEZI 15. – 17. HODINOU.

 

 • ROZVRHY:

 

  3.  TŘÍDA

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

9.55 – 10.40

10.50 – 11.35

PONDĚLÍ

 

ČJ

MAT

1.sk.  ½ AJ

ÚTERÝ

 

ČJ

MAT

2.sk.  ½ AJ

STŘEDA

 

ČJ

MAT

1.sk.  ½ AJ

ĆTVRTEK

 

ČJ

MAT

2.sk. ½ AJ

PÁTEK

 

ČJ

MAT

PRV

 

     4. TŘÍDA

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

9.55 – 10.40

10.50 – 11.35

PONDĚLÍ

MAT

AJ

AJ 1 (1-12)

ÚTERÝ

 

MAT

ČJ

VL Krá

STŘEDA

MAT

ČJ

AJ

AJ 2 (13-23)

ĆTVRTEK

 

ČJ

ČJ

VL

PÁTEK

 

AJ

MAT

MAT - geo

 

   5. TŘÍDA

8.05 – 8.50

9.00 – 9.45

9.55 – 10.40

10.50 – 11.35

PONDĚLÍ

 

ČJ

MAT

VL

ÚTERÝ

ČJ

MAT

AJ

AJ 1. sk.

STŘEDA

 

AJ

ČJ

MAT

ĆTVRTEK

ČJ

MAT

AJ

AJ 2. sk.

PÁTEK

 

ČJ

MAT – geo

 

 

 • 1. a 2. ročníky
  • příchod do školy
   • 1. třída a 2.A se ráno schází na označeném místě před budovou školy, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd. Třídy si do budovy odvedou třídní učitelky.
   • žáci 2.B obcházejí budovu a vchází rovnou do své třídy
  • výuka
   • po celou dobu pobytu ve škole je povinnost nosit roušky. Žádáme rodiče, aby dětem dali dostatečnou zásobu roušek na každý den.
   • rozvrhy jsou upraveny – nesmí probíhat výuka hudební a tělesné výchovy
  • ROZVRHY

 1. třída – čtvrté hodiny v pondělí, úterý, středu a čtvrtek budou suplovány paní asistentkou, protože paní učitelka Krčilová má on-line výuku anglického jazyka pro třetí ročník

 1. třída

 1.  

2.

3.

4.

PONDĚLÍ

ČJ

MAT

ČJ

PV

ÚTERÝ

ČJ

MAT

ČJ

VV

STŘEDA

ČJ

MAT

ČJ

PV

ČTVRTEK

ČJ

MAT

ČJ

VV

PÁTEK

ČJ

PRV

ČJ

PRV

 

 2. A

1.

2.

3.

4.

PONDĚLÍ

ČJ

MAT

ČJ

PV

ÚTERÝ

ČJ

MAT

PRV

ČJ

STŘEDA

ČJ

MAT

VV

ČJ

ČTVRTEK

ČJ

MAT

PRV

ČJ

PÁTEK

ČJ

MAT

PRV

ČJ

 

 

 2. B

1.

2.

3.

4.

PONDĚLÍ

ČJ

MAT

PRV

ČJ

ÚTERÝ

MAT

ČJ

VV

VV

STŘEDA

ČJ

MAT

PRV

ČJ

ČTVRTEK

MAT

ČJ

PV

ČJ

PÁTEK

ČJ

MAT

ČJ

PRV

 

 • pohyb po budově
  • aby bylo zamezeno kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd, bude i pohyb po chodbách – použití sociálních zařízení – řízen interním rozvrhem. V akutních případech je WC k dispozici samozřejmě kdykoli.
 • hlavní přestávka
  • lze vycházet na školní hřiště, s rouškou
  • třídy se budou po dnech střídat ve třech prostorech
   • školní hřiště
   • školní zahrada – od hřiště po břízy
   • školní zahrada – kameny + kmen
 • školní jídelna
  • 1. třída – v 11 hodin, po ukončení stravování se vrací do třídy
  • 2. A – po první třídě – v případě, že ještě bude probíhat výuka, třída se vrací do třídy, jinak odchází do družiny
  • 2. B – po „áčku“ – dtto
  • po domluvě s vedoucí školní jídelny mají děti na distanční výuce nárok na vydání obědů do přinesených nádob

 

 • školní družina
  • stále platí povinnost pro žáky i pedagogy nosit po celou dobu provozu roušku
  • ranní družina není v provozu, protože by docházelo k mísení dětí ze všech třech oddělení
  • rozdělení oddělení
   • 1. oddělení – 2.B
   • 2. oddělení – 2. A
   • 3. oddělení – 1. třída
  • družina smí vycházet mimo budovu školy, nesmí se oddělení mísit, využít rozdělenou zahradu – viz. hlavní přestávka – a prostor Skály

 

 • zájmové kroužky
  • realizovat lze pouze kroužky, kde se děti z různých tříd nemíchají, např. angličtina pro 1. třídu pí. Dvořákové apod.
  • o realizaci kroužků na 2. pololetí školního roku Vás budou jednotliví lektoři informovat.
   • Kroužek papírového modelářství bude pokračovat (jestli to podmínky dovolí) v druhém pololetí. Přihlášení žáci automaticky pokračují a kurzovné za

II. pololetí nebude vybíráno.

 • Kluby zábavné logiky a deskových her – kluby budou opět bezplatně pokračovat v nezměněných sestavách

 

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                                   Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                                   ředitel školy

 

Zpět