ZŠ Praha - Koloděje

HISTORICKÉ OKÉNKO

Dne 13. října 1783 prosili němečtí obyvatelé Újezda „ježto jejich osada od školního stavení v Uhříněvsi příliš jest vzdálena, aby pro jejich školou povinné děti nějaký nepatrný školní domek s učitelem opatřen byl.“ Téhož roku byl za učitele přijat knížecí písař Jan Bečvářík. Školní obec kolodějskou tvořily Koloděje, Újezd, Blatov, Běchovice a Stupice.

Roku 1789 byla navržena stavba a oprava škol na panství uhříněveském. Učitel újezdský bydlel v Kolodějích ve vrchnostenském domku velmi starém a sešlém, ač by měl bydliti v Újezdě. Bylo by tedy potřebí v Kolodějích školu stavěti. Škola se však nestavěla a propůjčovaný vinařský domek č.p. 50 v Kolodějích sloužil jako vlastní školní budova.

Dne 3. listopadu 1812 „byla škola z Vinice přeložena ke kostelu do č.p. 3, řádně vysvěcena a mládež do ní slavně uvedena.“

Teprve roku 1831 byla nově postavena jednotřídní škola v č.p. 20, jako jednopatrová budova.

Tolik historický exkurz do nejhlubší minulosti naší školy.

Za tuto dobu se ve funkci řídícího učitele (ředitele) vystřídalo patnáct pedagogů. Nejdéle působil na zdejší škole Václav Čermák – téměř 44 let, dalším symbolem školy je paní Kateřina Metyšová, která řídila školu 28 let, v období 1959 – 1987. Na druhé místo se již dostal současný ředitel školy – Mgr. Zdeněk Dolanský, který zde působí od roku 1991.

Zpět