ZŠ Praha - Koloděje

POHLED DO SOUČASTNOSTI

Za posledních patnáct let došlo k výrazným přestavbám budovy i k obměnám v pedagogickém sboru. Díky tomu mohou děti využívat pět moderních učeben s nadstandardním vybavením, vlastní počítačovou učebnu a tělocvičnu. Škola má školní družinu a vlastní školní kuchyň s avantgardně konstruovanou jídelnou. V současné době vykrystalizoval i stoprocentně kvalifikovaný pedagogický sbor.

Škola učila podle vzdělávacího programu Národní škola. Tento program, který není mezi českými školami moc rozšířen, jsme zvolili proto, abychom mohli zařadit výuku informatiky a anglického jazyka již od třetí třídy. Vzhledem k tomu, že okolní školy, kam přecházejí naši žáci na druhý stupeň, vyučují podle programu Základní škola, přizpůsobili jsme si náš program a vznikl hybrid, kdy jsme formu použili z Národní školy a obsah ze Základní školy. Díky tomu jsme neměli problém s vytvářením vlastního školního vzdělávacího programu, který takovouto aktivitu ze strany školy očekává. Díky ochotě pedagogů vzdělávat se, v něm můžeme využívat prvků činnostního učení (RWCT, Step by Step...).  Podařilo se nám tak vytvořit program, který respektuje dítě a odstraňuje přitom překážky a nedostatky, které ve státem stanovených učebních programech byly.  Vlastní školní vzdělávací program jsme zahájili v první třídě školního roku 2007/2008. Na základě připomínek pedagogů, rodičovské veřejnosti i žáků jsme připraveni jej neustále upravovat a doplňovat, až do absolutní dokonalosti... Od školního roku 2011/2012 učí podle něj všechny ročníky.

Zpět