ZŠ Praha - Koloděje

POHLED DO SOUČASTNOSTI

Za posledních letech došlo k výrazným přestavbám budovy. Pozitivem je stabilní a plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Děti využívat šest moderních učeben s nadstandardním vybavením, vlastní počítačovou učebnu, multifunkční učebnu a tělocvičnu. Škola má tři samostatná oddělení školní družiny a vlastní školní kuchyň s avantgardně konstruovanou jídelnou. 

  • v mateřské škole tři oddělení s 68 dětmi.
  • Ve škole se učí průměrně 120 dětí. Máme šest kmenových tříd (jeden ročník je vždy paralelní). Mimo to máme velmi dobře vybavenou specializovanou počítačovou učebnu, vybavenou 22 notebooky, Activ Boardem a dataprojektorem. Celá škola je pokryta WI-FI signálem. V multifunkční učebně máme také Activ Board a 30 tabletů pro využití při výuce. Učebna je využívána i pro pracovní výuku- jsou zde tři ponky, plné stavebních prvků pro zvýšení zručnosti našich dětí. Předmět informatika je i naší chloubou, protože ji učíme jako povinný předmět již od čtvrtého ročníku. Předmět vyučuje ředitel školy dle svých vlastních vydaných učebnic.
  • Díky vynikající spolupráci s naším zřizovatelem se v posledních letech podařilo školu výrazně omladit. Budova získala výraznou fasádu na novém zateplení, vyměněna byla všechna okna i dveře, zrekonstruována byla tělocvična. Pro děti jsme otevřeli přestavěný půdní prostor školy. Vznikla tam dvě oddělení školní družiny, sborovna a potřebné kabinety. Podařilo se nám realizovat i grant, díky kterému vznikla nová multifunkční učebna.
  • Spolupracujeme i s Nadací Proměny Karla Komárka, díky níž se podařilo zastaralou zahradu proměnit v Kolodějovu zahradu života. Zahrada zkrásněla díky kamenným prvkům, položeným starým kmenů dubů, červené betonové cestičce, vodnímu prvku, mlhovišti i třídním záhonům. Přírodně pojatou zahradu jsme doplnili, opět ve spolupráci s ÚMČ Koloděje, o herní prvky a především… 

Zpět