ZŠ Praha - Koloděje

POHLED DO SOUČASTNOSTI

Za posledních letech došlo k výrazným přestavbám budovy i k obměnám v pedagogickém sboru. Díky tomu mohou děti využívat šest moderních učeben s nadstandardním vybavením, vlastní počítačovou učebnu a tělocvičnu. Škola má školní družinu a vlastní školní kuchyň s avantgardně konstruovanou jídelnou. V současné době vykrystalizoval i stoprocentně kvalifikovaný pedagogický sbor.

Ve školním roce 2018/19:

  • v mateřské škole tři oddělení s 68 dětmi.
  • Ve škole se učí 126 dětí. Máme šest kmenových tříd (páté třídy máme dvě). Mimo to máme velmi dobře vybavenou specializovanou počítačovou učebnu, vybavenou 22 notebooky, Activ Boardem a dataprojektorem. Celá škola je pokryta WI-FI signálem. Předmět informatika je i naší chloubou, protože ji učíme jako povinný předmět již od třetího ročníku. Předmět vyučuje ředitel školy dle svých vlastních vydaných učebnic.
  • Díky vynikající spolupráci s naším zřizovatelem se v posledních letech podařilo školu výrazně omladit. Budova získala výraznou fasádu na novém zateplení, vyměněna byla všechna okna i dveře, zrekonstruována byla tělocvična. Od letošního roku jsme slavnostně pro děti otevřeli přestavěný půdní prostor školy. Vznikla tam dvě oddělení školní družiny, sborovna a potřebné kabinety. V učebně, kterou v současné době využívá školní družina, bychom rádi zřídili multifunkční učebnu pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Na tuto vizi již máme zpracován grant a a rádi bychom ho do konce kalendářního roku realizovali..
  • Spolupracujeme i s Nadací Proměny Karla Komárka, díky níž se podařilo zastaralou zahradu proměnit v Kolodějovu zahradu života. Zahrada zkrásněla díky kamenným prvkům, položeným starým kmenů dubů, červené betonové cestičce, vodnímu prvku, mlhovišti i třídním záhonům. Přírodně pojatou zahradu jsme doplnili, opět ve spolupráci s ÚMČ Koloděje, o herní prvky a především… Den děti jsme letos oslavili získáním lanového centra a nového školního hřiště.

Zpět