ZŠ Praha - Koloděje

PROFIL ŠKOLY

Jsme státní základní škola – pouze s kompletním 1. stupněm. Do právní subjektivity jsme vstoupili 1. 7. 2001, kdy došlo ke sloučení ZŠ a MŠ v jeden subjekt – příspěvkovou organizaci. Specifikou naší školy je výuka informatiky od čtvrtého ročníku a anglického jazyka již od třetí třídy. Využívali jsme možností nadstavbových hodin v učebním programu Národní škola. Po přijetí Rámcově vzdělávacího programu pro základní školství skončila naše výlučnost výuky angličtiny, učí se již na všech školách od 3. třídy. Pro naši školu však hovoří již dlouholetá praxe s touto formou výuky. Informatika v rozsahu jedné hodiny  bude rovněž povinná na 1. stupni. Co tedy nabídnout, abychom byli odlišní? Naše škola bude mít i nadále dvě priority. Výuku informatiky  nabízíme od čtvrté třídy. Využíváme i financování z tzv. šablon a pořídili jsme do školy i 30 tabletů. A abychom podpořili jazykovou gramotnost dětí, rozšířili jsme výuku angličtiny o jednu hodinu ve čtvrté a páté třídě, což jsou stavební kameny našeho školního vzdělávacího programu. Velice se osvědčila výuka jazyka v dvouhodinových blocích.

Mezi rodiči jsou stále populárnější programy moderní výuky ve školách. Náš pedagogický sbor se systematicky vzdělává, a proto můžeme využívat různých metod činnostního učen, jsme proškoleni na nový typ písma COMENIA SCRIPT, známe metody práce v matematice pana prof. Hejného... Jsme sice zastánci tradičního českého školství, ale prvky činnostního vyučování oslovily i nás. Již od školního roku 2005/2006 aplikujeme některé prvky Step by Step a především RWCT. Od školního roku 2018/2019 aplikujeme výuku čtení metodou SFUMATO.

Díky "vesnickému" typu školy je spolupráce s rodiči, obcí a sdruženími v ní velice úzká. 

Prvotní je však spolupráce s rodiči. Škola se dlouhodobě prezentuje jako otevřená škola, tzn. že rodiče mohou kdykoli navštívit výuku a kdykoli kontaktovat kohokoli z pedagogického sboru, včetně ředitele školy. Protože mají rodiče i mobilní čísla na pedagogy nemáme pevně stanovené konzultační hodiny. Tato metoda je mnohem pružnější a operativnější.Dobrá informovanost je i prostřednictvím třídních webů a facebooku školy

Zpět