ZŠ Praha - Koloděje

2. zasedání Školské rady - 3. května 2011

Na jednání ŠR byl opět pozván i ředitel školy.

ŠR konstatovala:

 • že v současné době se podařilo sestavit velmi kvalitní pedagogický sbor. Škola v současné době, dle ředitele školy, prožívá jedno ze svých nejlepších období.
 • se blíží konec jejího volebního období
 • hodnocení školy a výroční zprávu již bude projednávat nově složená ŠR

ŠR byla informována:

 • o zajištění školy v přírodě ve Svoru, bylo vyhověno rodičům ze 3. třídy a děti budou ubytovány v bungalovech, nikoli v chatkách
 • ředitel školy zajistí návrhy kandidátů z řad rodičů a následnou volbu zástupce do ŠR
 • ředitel školy zajistí volbu kandidáta za ÚMČ
 • ředitel školy informoval o problémech, vyplývajících z nedostatečného rozpočtu na ONIV (učební pomůcky, nemožnost dalšího vzdělávání ped. pracovníků apod.)
 • přesto škola zakoupila nové lavice a židle do budoucí první třídy, a nové dva prvky na školní hřiště
 • kritický stav mají školní skříňky v šatně

  Ředitel školy poděkoval ŠR za vynikající spolupráci po celou délku volebního období.

Zpět