ZŠ Praha - Koloděje

1. zasedání ŠR ve školním roce 2011/12 - 12. 9. 2011

1. zasedání Školské rady ve školním roce 2011/2012

dne 12. 9. 2011

 

Protože ÚMČ stále ještě nedelegoval svého zástupce, nemohla pracovat ŠR v novém složení (s MUDr. Maršíkem za rodiče).

 

Školská rada

-        odsouhlasila a schválila:

o     výroční zprávu,

o     hodnocení uplynulého školního roku,

o     plán práce na letošní školní rok,

o     školní řád

o     klasifikační řád

 

-        byla seznámena

o      s koncepcí školy

o      s plánem a rozpočtem školy na šk. rok 2011/2012

o     s vyřešením přijímání dětí do školní družiny,

o      s realizací klubu Čtyřka, který slouží pro děti, které nechodí do ŠD před odpoledním vyučováním.

 

-        konstatovala

o     že v uplynulém školním roce neproběhla žádná inspekční kontrola ČŠI

o     proběhla kontrola OHES

o     proběhl ekonomický audit – vše bez závad

 

Rada konstatovala velmi dobrou úroveň výchovně vzdělávací práce v uplynulém roce, díky kvalitnímu ped. sboru.

Ředitel školy poděkoval ŠR za práci po celé funkční období rady.

Zpět