ZŠ Praha - Koloděje

2. zasedání ŠR ve školním roce 2011/12 - 12. 12. 2011

2.zasedání Školské rady ZŠ Koloděje ve školním roce 2011/2012

11. prosince 2011

Přítomni: p. Fíla, p. Maršík, pí. Ševčíková

host: p. Dolanský

 

Školská rada

1. Seznámení nového člena školské rady s kompetencemi

viz. Školský zákon

2. Volba předsedy školské rady.

Předsedou školské rady se stává Jiří Fíla.

3. Informace o dění na škole

a)  Zápis do 1. třídy

- 17. ledna 2012

-kapacita školy – 110 dětí, v souč. šk. roce 104 žáků

-odejde 16 páťáků, přijmeme 20 prvňáků = bude 108 dětí celkem

-při „převisu“ nad 20 žáků bude u všech žadatelů rozhodovat potvrzení od ÚMČ.

-bez potvrzení bude přijato jen 6 dětí s uděleným odkladem z loňska

-z MŠ odejde 14 předškoláků  (včetně 4 odkladů) + 2 děti s odkladem co nechodí k nám do MŠ = 16 zájemců

-v případě nenaplnění 20 míst bude vyhlášeno 2. kolo i pro mimokolodějské zájemce

b) Zápis do MŠ

-v březnu 2012

-přijímáme pouze 13 dětí (jedno místo bude uvolněno až v září – příp. předškoláci)

-opět kriteria

-v případě schválení novely školského zákona bude bezplatný pouze jeden rok pro předškoláky (tzn. odklady placeně)

c) Funkční období ředitele školy

-po schválení bude 6 leté (vráceno s pozměňovacími návrhy parlamentu)

-u délesloužících ŘŠ – končí prac. poměr 31. 7. 2012

-v případě spokojenosti zřizovatele, ŠR, rodičů, začíná od 1. 8. automaticky šestileté funkční období nové –bez konkurzu, v případě připomínek ČŠI, ŠR, zřizovatele je vyhlášen konkurz

d)Audit

-15. prosince – Bohemia Audit

e) Celková situace ve škole

-bez závažnějších problémů

-kvalitní pedagogický sbor

-stabilní ŠD

-ekonomické problémy v listopadu a prosinci

-stopstav na nákup čehokoli – peněz na pomůcky se nedostává, neustálé snižování rozpočtu

-další vzdělávání pedagogů – placeno z téhož zdroje

-stagnuje posílání na semináře

-vzdělávání probíhá formou školení ve škole – zdravotní, kyberšikana, školení o inkluzi

-projekt CPIV – školení, ped.-psych. porady, návštěvy ve třídách

-asistent pedagoga – snížení rozpočtů – 23 tisíc nutno doplatit z našeho rozpočtů x pomohl ÚMČ

- MŠ – nová zástupkyně + pedagog

f) Granty

-ÚMČ zažádal o 470 tisíc na vnitřní vybavení školy

-ÚMČ jedná o získání finanční dotace 57 milionů na výstavbu nové školky. Napadáno některými rodiči, že nebylo zažádáno, protože na magistrátu o tom nevědí. Průběžná jednání s p. starostou a p. místostarostou – sezení nad projektem s projektanty. Poslední informace: Díky „revoluci“ na magistrátu jsou všechny tyto aktivity pozastaveny a bude vše přehodnocováno ve spolupráci s novou stranou TOP 09. Grant na vnitřní vybavení zůstává v platnosti.

4. diskuze školské rady  na téma Granty,

- školská rada není investor a tudíž neví jakou formou má být financována MŠ. Tento dotaz bude školská rada směrovat na ÚMČ, přímo na předsedu školské komise.

 

 

Zapsal: Fíla

Kontrola: Ševčíková, Maršík

 

Dotaz na školskou komisi ÚMČ

V souladu s bodem 4,zápisu z 2. jednání ŠR ze dne 12. 12. 2011

Zpět