ZŠ Praha - Koloděje

Dotaz na školskou komisi ÚMČ

Na druhém zasedání Školské rady vznesl pan Maršík dotaz, jak je to s financováním případné výstavby nové mateřské školy. Školská rada se zavázala kontaktovat s dotazem přímo pana Passera – předsedu školské komise.

Dotaz byl vysvětlen panem Passerem na jednání školské komise, které proběhlo 21. prosince od dvaceti hodin na ÚMČ Praha – Koloděje.

 

  1. Na tomto jednání nejprve proběhlo další z jednání s projektanty, tentokrát přímo s ředitelkou společnosti STOPRO ARCHITECTS Ing. Vladimírou Štíchovou, o umístění a případné podobě nové budovy školky a přestavby budovy školy.
  2. Pan Passer vysvětlil výši požadované dotace – 57 milionů.  Na výstavbu nové budovy je částka velmi vysoká, ale musí se v souladu s předpisy uzpůsobit i stará budova školy. (Přestavba kuchyně, hygienicky nevyhovujících sklepních prostor pod kuchyní, které budou využity pro potřeby nové kuchyně, která bude muset mít mnohem větší kapacitu uvařených jídel, než současných 150 obědů, bezbariérové přístupy, úprava jídelny ve společnou jídelnu MŠ a ZŠ, vznikne tak spojovací „tunel“ mezi oběma budovami, aby děti mohly chodit „suchou nohou“ do tělocvičny a na obědy atd.) Nikdo doposud není schopen odhadnout, jaké záhady a finanční náklady se ve staré budově objeví. Proto byla stanovena rezerva.
  3. Financování – je poukazováno, že v tabulkách, které jsou na webových stránkách magistrátu, naše žádost není a i přímým jednáním s pracovnicemi magistrátu toto bylo potvrzeno. Pan Passer vysvětlit, jakým způsobem probíhá financování těchto investic. Existují dvě kategorie žádostí. První žádosti, kde jde o přesně definované položky na přesně stanovené akce – např. výměna oken, nové lavice apod. se nacházejí v oněch zmiňovaných tabulkách. Druhý typ žádostí – „co bychom chtěli postavit – asi za tolik a tolik“ jsou zařazeny do tzv. ŠKOLSKÉ REZERVY.

Pan místostarosta byl několikrát osobně na MHMP, naši žádost přijal osobně pan Weinert. Snažíme se o prosazení našich záměrů i formou lobbingu. Čeká se na schůzku magistrátní komise, která bude návrhy posuzovat. Díky „změně“ na MHMP došlo k pozastavení všech těchto aktivit a dojde k novému schvalování, nově složenou komisí. Pan Weinert byl nahrazen členkou TOP 09 a v současné době nikdo nic nového neví. Proběhlo již jednání pana místostarosty s touto členkou „topky“, byla pozvána do Koloděj, aby se na vlastní oči přesvědčila a náš projekt podpořila.

 

U jednání byl přítomen a tyto informace zapsal:

                                                                                              Mgr. Zdeněk Dolanský

                                                                                               ředitel školy

Zpět