ZŠ Praha - Koloděje

3. zasedání školské rady

 

3. zasedání Školské rady ZŠ Koloděje ve školním roce 2011/2012

13. března  2012

Přítomni: p. Fíla, p. Maršík, pí. Ševčíková

host: p. Dolanský, p. Passer, pí. Česneková, pí. Lacinová

 

Školská rada

1.                   Inspekční zpráva ČŠI.

Rada byla seznámena s inspekční zprávou České školní inspekce. Inspekční zpráva konstatovala, že   škola je vedena v souladu s modernimi trendy a pozitivně ocenila  manažerskou i pedagogickou práci pracovníků školy.

 

2. Setrvání ředitele školy ve funkci

Na základě inspekční zprávy ČŠI a rovněž na základě vlastních  poznatků školská rada jednohlasně odhlasovala, že je spokojena s prací ředitele školy, a proto nebude dávat podnět k vyhlášení konkurzu pozici na ředitele školy a doporučuje, aby dosavadní ředitel školy pokračoval v dalším funkčním období.

3. Rozpočet ONIV 2012

Částka 56.300,- Kč na ONIV nepokrývá ani povinné odvody a platby. Školská rada navrhuje následovné řešení.

Ředitel školy bude rozporovat tento rozpočet na MHMP, zároveň požádá starostu o finanční dotaci na pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

V Kolodějských novinách bude ředitel informovat veřejnost s prosbou o dar škole.

 

 

4. Zápis do MŠ

 Do mateřské školy se  hlásilo třicet zájemců.  MŠ mohla přijmout pouze  10!!!

 

5. Různé

Proběhla diskuze na stavbu nové MŠ, při které pan Passer seznámil radu školy s 3 variantami možnosti umístění nové MŠ.

 

 

Zapsal: Fíla

Kontrola: Ševčíková, Maršík

 

 

Zpět