ZŠ Praha - Koloděje

Mimořádné jednání školské rady k podnětu sdružení KROS - 11. 5. 2012

 

Úřad MČ Praha – Koloděje

k rukám zastupitelů

                                                                                                          V Praze, 14. května 2012

Věc: informace o stavu školy

 

            Vážení zastupitelé, svým dopisem z 11. srpna 2011 jsem Vás informoval o stavu budovy a vybavení školy. Pro připomenutí vkládám menším písmem:

-          stav budovy a školního pozemku

o    na zadní straně budovy je nekvalitně provedená omítka, na průčelí praská a nad PC učebnou odpadává tak, že již jsou vidět cihly. Protože je tento prostor přímo nad východem ze školní družiny a v prostoru, kde mají děti pink-pongový stůl, hrozí úraz

o    poškozený okap nad šatnou MŠ

o    ve třídách a tělocvičně ZŠ je akutně potřeba vyměnit okna

o    šatnové skříňky – jejich stav začíná být (i přes předloňskou investici do opravy a pravidelné údržby školníkem) havarijní. Opakovaným přiděláváním pantů do dřevotřísky lamina a každodenním „jemným zacházením“ ze strany žáků dochází k uvolňování dvířek a hrozí úraz.

o    osvětlení všech tříd ZŠ i heren v MŠ je ve velmi špatném technickém stavu. Plexisklové kryty na zářivkových tělesech jsou popraskané a v 5. třídě letos dokonce plexi vypadlo. Bohužel do těchto starších těles nelze již dokoupit plexi kryty a je nutno zakoupit celé těleso, což je finančně náročnější...

o    asfaltové školní hřiště je svým povrchem nebezpečné

o    herní prvky na hřišti – nutno obnovit

§   jednu dřevěnou prolézačku v MŠ nám revizní technik již vyřadil pro nebezpečnost

§   ostatní dřevěné prvky jsou již rozeschlé či ohnilé. I přes údržbu školníka jsou za hranicí své životnosti. Původní kovové herní prvky jsou pro MŠ naprosto nevyhovující.

o    nábytek ve třídách – každoročně vybavujeme jednu třídu novými lavicemi a židličkami, pokud by šlo vybavit zbývající tři učebny tímto nábytkem, nebyl bych proti, protože nastavitelné stoly se musí neustále opravovat, aby se neviklaly.

o    Vůbec nezbývaly finance na zakoupení nových tabulí. Ob rok je necháváme od firmy renovovat, ale to nejde donekonečna. I vchodové dveře do všech tříd jsou původní a jejich lak je oprýskaný. V MŠ by bylo potřeba obnovit nábytek ve spodní herně.

o    poškozené lino – na dvou místech na chodbě a v šatně je poškozené (a opravené záplatou či zatavením) lino, při kontrole BOZP jsem však byl na toto upozorněn...

o     klimatizace do školní družiny a PC učebny – v obou prostorách se v letních měsících „nedá přežít, natož učit“ Žaluzie jsou nedostatečným chráněním. Navíc jejich stav v učebnách je již velmi špatný.

o    ve školní kuchyni se k hranici životnosti blíží myčka na nádobí a pánev

o    v PC učebně je polovina počítačů zastarávajících

Shrňme si, co se za rok změnilo: bylo vyměněno osvětlení v MŠ a školní družině. Bohužel vím, že jsme nedostali grant na vybavení školy, ale přesto prosím zastupitele o řešení, alespoň nejpalčivějších problémů:

·         stav šatnových skříněk je již neudržitelný. Pan školník denně přišroubovává vypadlá dvířka, která již v dřevotřísce nedrží a hrozí úraz dítěte. Cena kovových skříněk pro 110 dětí je cca 160. 000,- Kč

·         teplota v PC učebně a školní družině je za slunečního svitu okolo 30 stupňů

o   řešení

§   klimatizace do obou místností – cca 40.000,- Kč nebo

§  nalepovací folie do učebny – cca 25.000,- Kč

§  výsuvná markýza nad okna družiny – cca 25.000,- Kč

§  provizorně lze zakoupit 2 slunečníky – cca 5.000,- Kč

Chápu potřebu šetřit, proto vše ostatní (tabule, okna, herní prvky…) se pokusíme udržet v chátrání vlastními silami… I když peníze na renovaci tabulí by byly potřeba – cca 8.000,- Kč

Ještě chci upozornit na „časovanou finanční bombu“. Ve školní kuchyni máme pánev, která před více než 22 lety byla vyřazena z jakési velkokuchyně a převezena k nám. Od té doby denně pracuje u nás. Její životnost je tedy více než na hraně. Nová pánev stojí okolo půl milionu Kč!!!!! Rovněž na hranici životnosti je i myčka nádobí – cena cca 120 000,- Kč. V případě havárie ohrožen provoz školní kuchyně.

S pozdravem

                                                           Mgr. Zdeněk Dolanský - ředitel školy

Zpět