ZŠ Praha - Koloděje

MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY A ŠKOLSKÉ KOMISE ÚMČ KOLODĚJE

 Řešila se problematika mateřské školy (bude montovaná a umístěna u trafostanice vedle hřbitova), účastníci byli podrobně informováni o stavební technologii montované stavby. Dále byly řešeny náležitosti, které je nutno předložit na MHMP pro získání grantu.

V závěru schůze byly řešeny všechny problémy školy, které ředitel školy za poslední dva roky sepsal již počtvrté do informačního dopisu zastupitelům. Především výměna šatnových skříněk, oprava tabulí, oprava okapů a fasády, oprava a natření dřevěných herních prvků na školním hřišti, pořízení klimatizace do PC učebny a školní družiny, průřez stromů atd... atd.

Zpět