ZŠ Praha - Koloděje

2. zasedání školské rady ve školním roce 2012/13

 

Zápis ze společného jednání

školské rady ZŠ a MŠ Koloděje a školské komise ÚMČ Praha – Koloděje

konané – 22. března 2013

Přítomni: pí. Česneková, pí. Kovařovicová, pí. Lacinová, pí. Ševčíková, p. Fíla, p. Dolanský a       

                p. Passer

Omluven: p. Maršík

 

Program jednání:

1.      Stavba nové mateřské školy

a.       Pan starosta seznámil přítomné s projektovou dokumentací nové budovy.

b.      Vysvětlil způsob financování a časový harmonogram této akce.

c.       Ve spolupráci s panem ředitelem vysvětlil i další vazby

                                                              i.      změny ve školní kuchyni – nové přístroje, odpovídající navýšené kapacitě

                                                            ii.      personální změny v pedagogickém sboru i provozních zaměstnancích

d.      Ředitel školy informoval o problematice financování zaměstnanců.

                                                              i.      musí proběhnout změna ve školském rejstříku, čeká se na zkolaudovanou stavbu, aby paní hygienička vydala souhlas

                                                            ii.      MHMP dá finance na mzdy až od nového kalendářního roku, tzn. září – prosinec je nutno vykrýt z jiných zdrojů

2.      Dotace z MHMP

a.       Pan starosta seznámil přítomné s možností získat dotaci pro oblast kolodějského školství. O její výši se v současné době vede jednání s magistrátem.

b.      Ve spolupráci s ředitelem školy byla vypracována soupiska priorit, které by měly být z této dotace hrazeny

                                                              i.      nákup přístrojů do kuchyně – konvektomat, myčka, stolička-pánev

                                                            ii.      nákup vybavení do MŠ

                                                          iii.      dokoupení nových skříněk, aby každé dítě mělo svoji, v současné době jsou skříňky po dvou žácích, kteří se nevejdou

                                                          iv.      zakoupení nových tabulí do tříd

                                                            v.      vybavení poslední nevybavené třídy lavicemi a nábytkem

                                                          vi.      obměna elektrického osvětlení v nejstarších dvou třídách

3.      Provoz MŠ o hlavních prázdninách

a.       Kolodějská škola zajistí svými silami provoz v prvním červencovém týdnu.

b.      Ředitel školy zjišťoval zájem o zajištění docházky dětí do jiných MŠ. Ke stanovenému datu – 28. únoru, se přihlásilo pět zájemců

c.       Zřizovatel se snaží pro tyto zájemce zajistit docházku do školky v Dubči

d.      Rodiče budou v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb, informováni.

4.      Informace o integrování dětí se specifickými poruchami učení

a.       Paní Kovařovicová informovala, proč svého syna odhlásila ze zdejší školy a přihlásila jej do soukromé školy, kde je spokojen. V této škole nejde o integraci, protože počet žáků ve třídě je poloviční oproti kolodějské škole a navíc tuto skupinku dětí učí speciální pedagog.

b.      Pan ředitel seznámil přítomné s postupy, jak škola diagnostikuje postižení a stará se o integrované děti.

c.       Diskutovalo se o sebehodnocení a hodnocení ostatními žáky, což je soudobý trend, který se naše škola akceptuje.

 

 

Zapsal: Zdeněk Dolanský

Kontrola zápisu: Renata Ševčíková

                            Jitka Lacinová

Zpět