ZŠ Praha - Koloděje

2. zasedání školské rady ve školním roce 2013/14

ZÁPIS Z 2. JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

ZŠ A MŠ KOLODĚJE

6. LEDNA 2014

 

Přítomni: pí. R. Ševčíková, p. R. Maršík, p. J. Fíla

Přizváni:  p. starosta Z. Passer, p. ředitel Z. Dolanský

 

  1. Výstavba MŠ, přestavba ZŠ a ŠK - harmonogram, otevře se 1. 9., informace o financování – nedostatek v darovací smlouvě odsunul schválení zastupitelstvem na příští zasedání, vytendrované firmy na „horní stavbu“ a přestavbu kuchyně, ostatní práce jedou dle plánu – otevření školky duben-květen. V plném počtu dětí až od září.
  2. Rozpočet školy na rok 2014 - projednáván v souladu s §168, odst. 1f) Školského zákona č. 261/2004 Sb., navýšení rozpočtu školy, kvůli zvětšení kapacity, je odpovídající, dle p. ředitele, škola by s rozpočtem měla vyjít.
  3. Zápis do ZŠ - 21. ledna 2014 - nabízeno bylo 40 volných míst ve dvou třídách. Zapsáno 29 kolodějských uchazečů + 2 odklady povinné školní docházky. Zbývajících jedenáct míst bylo nabídnuto mimokolodějským zájemcům. Rozhodujícím kritériem pro přijetí bylo pořadí, dle kterého se zájemci dostavili. Po zápisu se odhlásil jeden kolodějský žák, který byl po odkladu povinné školní docházky z loňska. Na jeho místo byl obratem přijat první z nepřijatých mimokolodějských uchazečů.
  4. Zápis do MŠ - 7. března 2014 - regulérní zápis, dle stejných kriterií, jako vloni. Nabízíme 24 - 25 volných míst po předškolácích (není ještě přesně jasný počet žadatelů o odklad povinné školní docházky).
  5. Druhé kolo loňského zápisu do MŠ - díky výstavbě MŠ se navýšila kapacita o 21 míst. Tato místa budou nabídnuta všem nepřijatým kolodějským uchazečům z loňského zápisu, v pořadí, v jakém se umístili.
  6. Granty - zateplení budovy, v případě získání grantu, bude přestavba realizována o hlavních prázdninách
  7. Kolodějova zahrada života - díky postupu mezi 5 nejlepších, jsme získali 100.000,- Kč, které jsou účelově vázány na odměnu pro projektanta, který zpracuje kompletně návrh. Svojí činností, zapojením všech pedagogů, dětí, rodičů i zřizovatele, získáváme "body" pro rozhodující obhajobu, kdy je pro vítěznou školu cca 700.000,- Kč na realizaci projektu.
  8. Vybavenost tříd - ve všech učebnách jsou pylonové tabule, nové nastavitelné lavice a židličky a dataprojektory.
  9. Finanční požadavky - nutno vybavit novou první třídu, vybavit  tři oddělení školní družiny, šatnové skříňky, vymalovat celý objekt, bude financováno z peněz na vybavení školy a školky po přestavbě

Zapsal: Jiří Fíla

Kontrola zápisu: Renata Ševčíková, Robert Maršík

 

Zpět