ZŠ Praha - Koloděje

Nové složení školské rady

Za zřizovatele: pan Jiří Fíla

Za pedagogy: paní Alena Miklová

Za rodiče: pan Zdeněk Trojan

Zpět