ZŠ Praha - Koloděje

2. zasedání ŠR

Zápis z 2. jednání školské komise

23. března 2016

Přítomni: pí. Miklová, p. Fíla, p. Trojan, p. Dolanský

  1. Odvolání ředitele školy – po ukončení pracovního poměru paní Chalupské na ÚMČ Koloděje se mezi rodiči objevily informace, že bude odvolán i ředitel školy. Paní starostka se s ředitelem školy osobně setkala a dementovala tyto fámy.
  2. Zápis do ZŠ – proběhl v lednu. Dostali se všichni kolodějští uchazeči. V tomto týdnu přestoupil jeden žák do jiné ZŠ, proto bude místo nabídnuto poslední nepřijaté zájemkyni. Do školy se tedy dostali všichni, kteří se zúčastnili zápisu.
  3. Zápis do MŠ – proběhl v pondělí 21. 3.  K zápisu se dostavilo 44 rodičů. Z toho tři předškoláci, které musíme přijmout přednostně. Díky kvalitně nastaveným kritériím pro přijetí se dostali všichni uchazeči, kteří při loňském zápisu nebyli přijati. V současné době probíhá kontrola všech podkladů, abychom mohli v následujícím týdnu vydat rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
  4. Provoz v MŠ o hlavních prázdninách – poprvé budeme nabízet čtrnáctidenní červencový provoz – 1. – 15. 7. V souladu se školním řádem se musí rodiče k této službě přihlásit. V případě, že bude deset a více zájemců, školka bude v provozu.
  5. Personální situace v ZŠ – od začátku školního roku je na neschopence paní učitelka Popelková. Za ni učí v plném rozsahu plně kvalifikovaná paní učitelka Novotná. Na delší dobu onemocněla i paní učitelka Kubínová. I za ni učily dvě kvalifikované kolegyně, zbytek suploval ředitel školy, paní zástupkyně či paní vychovatelky, vždy podle pečlivých příprav od paní učitelky Kubínové. Nedošlo tedy k výpadku výuky v 2.A.
  6. Změna školského zákona – 9. března došlo ke změnám. Školy se týká tzv. inkluze a povinný poslední ročník v mateřské škole.
  7. Bezpečné cesty do školy – naše škola byla vybrána mezi tři pražské školy, které se tohoto projektu zúčastní. ŠR byla seznámena s cíli tohoto projektu. Ředitel školy a člen ŠR p. Trojan jsou i členy realizačního týmu projektu.
  8. Skutečně zdravá škola – ŠR byla seznámena s aktivitami v rámci tohoto projektu, konkrétně s návštěvou farmy v Jirnech za účasti České televize a s aktivitami v oblasti jídelníčku.
  9. Projekty – škole vyšel grant od PRE, kdy za cenu 481.580,- Kč byla vyměněna zářivková tělesa v místnostech, kde neodpovídaly světelné toky normám. Očekáváme i úsporu el. energie. Bohužel nevyšel grant od ČEZ na výměnu povrchu na školním hřišti.
  10.  Kolodějova zahrada života – ŠR byla seznámena se stavem prací na školní zahradě, včetně termínu předání hotové zahrady.

Zapsal: J. Fíla                   Kontrola zápisu: A. Miklová

Zpět