ZŠ Praha - Koloděje

3. zasedání školské rady

3. zasedání školské rady ve školním roce

2016/2017

20. června 2017

 

Přítomni: pí. Miklová, p. Mužík, p. Trojan, p. Dolanský

 

 1. Konec funkčního období ŠR
  1. volba z řad pedag. pracovníků – 20. 6. – zvolena pí.
  2. volba z řad rodičů proběhne v první polovině září 2017
  3. jmenování od zřizovatele
 2. Poděkování všem členům za práci
 3. Zhodnocení funkčního období
 4. Nová školská rada
  1. počet členů je stanoven rozhodnutím zřizovatele na tři 
  2. jednací řád v platnosti od 12. 9. 2016
  3. v souladu s §167, odst 4. zajistí ředitel školy uskutečnění voleb do ŠR
 5. Schválení změny ve školním vzdělávacím programu – v souladu s §168, odst. 1, pís. a) - plavecký výcvik, projednáno  ped. radou 20. 6.

Hlasování : Pro: 3Proti : 0

 1. Projednání inspekční zprávy – v souladu s §168, odst.1, písmeno g) – proběhlo testování ČŠI žáků 5. ročníku – z ČJ, AJ a „výchov“
 2. Přijímací zkoušky na 8. letá gymnázia
  1. 7 přijatých uchazečů z 11 dětí, 4x úspěch na obou gymnáziích
 3. Zápis do 1. třídy
  1. všichni kolodějští uchazeči přijati – 17
  2. dolosováno 7 mimokolodějských
  3. 2 odvolání proti rozhodnutí byla MHMP zamítnuta
 4. Zápis do MŠ
  1. deset přijatých kolodějských uchazečů
  2. 36 nepřijatých, z toho 20 kolodějských
  3. situaci vyřeší výstavba 3. oddělení MŠ
   1. problém – integrované dítě – minus dvě děti
   2. problém – změna ve školském rejstříku až po kolaudačním rozhodnutí
   3. problém - zajištění personálního stavu
    1. nevíme od kdy…
 5. Personální situace v ZŠ a MŠ Koloděje
  1. odchod kol. Miklové, nahradí ji kol. Iva Krčilová
  2. odchod kol. Krňávkové, nahradí ji kol. Martina Kovářová
  3. odchod pí. škol. Svobodové, hledáme uchazeče
  4. odchod pí. kuch. Vozábové, nahradí ji pí. kuch. Beránková
  5. 2 učitelky do MŠ – rozjednáno
 6. Informace o grantech a přestavbách
  1. škola získala grant na úpravu venkovní učebny – 50.000,- Kč (zastínění)
  2. škola získala grant na ekovzdělávání – 50.000,- Kč
  3. škola získala grant na primární prevenci – 18.700,- Kč
  4. odsouhlaseny ˇšablony“ ve výši 574.452,- Kč
  5. přestavba podkroví ZŠ
  6. přestavba podkroví MŠ

 

 1. Informace o Kolodějově zahradě života
 • je plánovaná schůzka zástupců nadace a ÚMČ

 

 1. Plavecký výcvik 1. a 2. ročníku- p. Mužík slíbil projednat na ÚMČ příspěvek 50.000,-

 

 1. Projednání  e-mailů manželů Vlčkových ze dne 24. 2. 2017 a 26. 2.2017

 

 • Doporučení manželů Vlčkových, aby děti ZŠ nevyužívaly k sáňkování prostor na školní zahradě, z důvodu devastace stromů  – stromy byly již ošetřeny a z důvodu výstavby nového hřiště již nebude možno využívat tuto plochu k sáňkování.

Zpět