ZŠ Praha - Koloděje

Školní rok 2017 - 2018

NOVÉ SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY - šk. rok 2017/18

předsedkyně: Mgr. Lenka Šťovíčková - za pedagogy Bc. Vladimír Mužík - za zřizovatele Mgr. Zdeněk Trojan - za rodiče

VOLBA ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, v uplynulém školním roce skončilo funkční období školské rady. Pro následující tři roky jsem povinen, v souladu s §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., zajistit volbu nové školské rady. Pedagogičtí pracovníci si již zvolili svoji zástupkyni – Mgr. Lenku Šťovíčkovou. Zřizovatel jmenoval svým zástupcem Bc. Vladimíra Mužíka. Triumvirát uzavírá zástupce z řad rodičovské veřejnosti. viz. dále.

Zpět