ZŠ Praha - Koloděje

1. zasedání ŠR - 11. 9. 2019

1. jednání školské rady

ve školním roce 2019/2020

 

Přítomni: pí. Šoutová, pí. Šťovíčková, p. Trojan a p. Dolanský

 

 

 1. V souladu s § 169, odst. 1a) byla ŠR seznámena s plánem práce školy na školní rok 2019/20

 

 1. V souladu s § 169, odst. 1b) se ŠR vyjádřila ke zpracované výroční zprávě ZŠ a MŠ Koloděje za školní rok 2018/2019. Zprávu třemi hlasy schválila.

 

 1. V souladu s § 169, odst. 1c) schválila jednohlasně ŠR upravený školní řád. Ke změnám došlo v souvislosti se změnou výuky plavání. V naší škole budou děti podstupovat povinný plavecký výcvik v 2. pololetí 2. třídy a v prvním pololetí třídy třetí. Druhou změnou ve školním řádu je zavedení Klubu zábavné logiky a deskových her do řádu školní družiny, který je součástí ŠR.  Školní řád byl třemi hlasy schválen.

 

 1. Různé
  1. informace o stavu prací na přestavbě sklepů pro potřeby školní kuchyně. Práce by měly skončit osazením výtahu – koncem září.
  2. informace o získání 40 ks tabletů pro výuku ve škole, družině a školce – financováno ze šablon II – OPVVV
  3. informace o důvodu nižších počtů žáků v prvních třídách. Při zápisu zapsáno 40 dětí, v současnosti máme 32 žáků. Rodiče mimokolodějských uchazečů zapíší své děti na více škol a o nenastoupení do naší školy dají vědět pozdě…
  4. informace o stabilním a plně kvalifikovaném pedagogickém sboru

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lenka Šťovíčková

Kontrola: Mgr. Zdeněk Trojan

 

 

Zpět