ZŠ Praha - Koloděje

1. zasedání nově zvolené školské rady

Rozhodnutím zřizovatele byl zmenšen počet členů školské rady.

Složení školské rady:

  • za zřizovatele - p. Jiří Fíla
  • za rodiče - p. Ivan Špička
  • za pedagogy - pí. Renata Ševčíková

Na svém prvním zasedání - 14. října 2008 - školská rada schválila jednací řád a zvolila svého předsedu. Stal se jím p. Jiří Fíla. Rada  poděkovala za práci svým předchůdcům a především jednomyslně schválila předloženou výroční zprávu ZŠ a MŠ Koloděje. Na jednání byl přizván i ředitel školy, se kterým rada konzultovala současný stav školy a jeho vize do budoucna. Nalezeny byly i styčné body, ve kterých může školská rada pomoci.

Vážení rodiče, na bráně školy, vpravo, visí bílá schránka ŚKOLSKÁ RADA, do které můžete vhazovat své připomínky, náměty či stížnosti k práci školy, kterými se budeme samozřejmě zabývat.

Těšíme se na spolupráci.

Zpět